SLOVAKIA

(koruna = 100 halierov)

20-SKK

Text Box: 	Словакия въвежда еврото на 1.1.2009 с обменен курс :
	1 EUR = 30.1260 SKK
	 Паралелно обръщение на кроната и еврото до 16.1.2009.
	Търговските банки обменятха монети до 30.06.2009 и банкноти до 31.12.2009.
	Националната банка ще обменя монети крони до 31.12.2013 и банкноти   без ограничение във времето.
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR, декларация, ако повече
 изход: същото

Банкнот (1993+) обменяеми до безкрай

Text Box: 1993-2
Text Box: 1999+
Text Box: 1993-2
Text Box: 2000+
Text Box: 1999+
Text Box: 1995-2
Text Box: 1995-2
Text Box: 1999+

Монети (1993+) обменяха се до 31.12.2013

Монети извън обръщение (обменяха се до 31.12.2008)

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

korun 5 000, 1 000, 500, 200, 100, 50, 20 (1993+)

xx / xx %

до безкрай

Монети

korun 10, 5, 2, 1; hellers 50 (1993+) 

не

31.12.2013

 hellers 20, 10 (обменяха се до 31.12.2008)

не

не се обменят!

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

48,845

5,431,200

Slovak (official)

Roman Catholic 60.3%

male 69.95

2004 : 15 046 (47)

Bratislava: 428 800

Hungarian

atheist 9.7%, Protestant 8.4%

female 78.20

2005 : 15 700 (64)

Kosice 233 600

 

Orthodox 4.1%, other 17.5%

 

 

1000(1993-2nd edition); (1999)(158*80mm)

500 korun (1993-1st edition)(152*77mm)

500 korun (1993-2nd edition)(2000)

5 000 korun (1995-1st edition)(164*82mm)

5 000 (1995-2nd edition, 1999)(164*82mm)

1 000 korun (1993-1st edition)(158*80mm)

200 korun (1995-1st edition)(146*74mm)

200 (1995-2nd edition)(1999)(146*74mm)

100 korun (1993-1st edition)(140*71mm)

100 korun (1993-2nd edition)(140*71mm)

50 korun (1993-1st edition)(134*68mm)

50 korun (1993-2nd edition)(134*68mm)

20 korun (1993-1st edition)(128*65mm)

20 korun (1993-2nd edition)(128*65mm)

10 korun (26.5mm, 6.60g)(Cu-Al-Ni)

5 korun (24.75 mm, 5.40g)(Ni-Fe)

50 hal (22 mm, 1.20 g)(Al-Mg2 (1993)

50 hal (18.75 mm, 2.80g)(Cu-Fe)(1996)

20 hal (19.50 mm, 0.95 g)(Al-Mg4)

10 hal (17 mm, 0.72g) (Al-Mg2)

2 korun (22.50mm, 4.40g)(Ni-Fe)

1 korun (21.00 mm, 3.85g)(bronze-Fe)