RUSSIA

(ruble = 100 kopeks)

19-RUB

Text Box: 	Рублите отпреди 1997 са  необменяеми !!!
	От 1.1.1998 в обръщение е серията 1997. 
	Всички банкноти (без 5 рубли) са подобрени през 2004, а 5000, 1000 и 500 още
веднъж през 2009-11
	на всички банкноти пише 1997 (серията)
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: до еквивалент на 10 000 USD (над 3 000 USD - декларация)
 изход: до 10 000 USD (ако са над 3 000 предишна декларация)
	Local currency:
  вход: до 50 000 RUB 
 изход: до 50 000 RUB

Банкноти в обръщение (1997+)

Oval: курс в лева

1000 ruble (1.1.2001)

500 ruble (6.9.2011)

500 ruble (16.8.2004)

500 ruble (1.1.2001)

500 ruble (1.1.1998)

100 ruble (16.8.2004)

100 ruble (1.1.2001)

100 ruble (1.1.1998)

50 ruble (16.8.2004)

50 ruble (1.1.1998)

5, 10 рубли банкноти не се издават вече и постепенно се заменят с монети

2 ruble (23.00mm)

1 ruble (20.50mm)

50 kopeks (19.50mm)

10 kopeks (17.5mm)

5 kopeks (18.50mm)

1 kopek (15.5mm)

10 ruble(2009+) (22mm, 5.63g)

10 ruble(1999+) (commem, many types)

5 ruble (22.50mm)

лицевая сторонаоборотная сторонаоборотная стороналицевая сторона

200 ruble (2017)(150*65мм)

100 ruble (7.2022)

Crimea/Sevast 100 ruble (23.12.2015)

FIFA 100 ruble (22.05.2018)

olimpic100 ruble (30.10.2013)

Text Box: На 23.03.2021 руската централна банка обяви намерение за издаване на нови, подобрени банкноти от 2022 до 2025
100 рубли се очакват през 2022, 1 000, 5 000 през 2023
500 през  2024
10, 50 през 2025.

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

5, 10, 50, 100, 500, 1000 рубли (1997+)

xx / xx %

в обръщение

Монети

1,5,10,50 копейки, 1,2,5 рубли (1997+), 10 (2009+) ; юбилейни - много видове (1999+)

xx / xx %

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

17,075,400

142,893,540

Russian

Russian 79.8%, Tatar 3.8%

male 62.12

2004 : 10 179 (63)

Moscow 8 368 200

 

Ukrainian 2%, Bashkir 1.2%

female 72.83

2005 : 10 700 (82)

Petersburg 4 582 300

 

Chuvash 1.1%, other  12.1%

 

 

5 000 ruble (6.9.2011)

5 000 ruble (31.7.2006)

1000 ruble (10.8.2017)

1000 ruble (10.8.2010)

1000 ruble (16.8.2004)

10 ruble (16.8.2004)

10 ruble (1.1.2001)

10 ruble (1.1.1998)

5 ruble (1.1.1998)