RUSSIA

(ruble = 100 kopeks)

19-RUB

Text Box: 	Рублите отпреди 1997 са  необменяеми !!!
	От 1.1.1998 в обръщение е серията 1997. 
	Всички банкноти (без 5 рубли) са подобрени през 2004, а 5000, 1000 и 500 още
веднъж през 2009-11
	на всички банкноти пише 1997 (серията)
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: до еквивалент на 10 000 USD (над 3 000 USD - декларация)
 изход: до 10 000 USD (ако са над 3 000 предишна декларация)
	Local currency:
  вход: до 50 000 RUB 
 изход: до 50 000 RUB

Банкноти в обръщение (1997+)

Oval: курс в лева

1000 ruble (1.1.2001)

500 ruble (6.9.2011)

500 ruble (16.8.2004)

500 ruble (1.1.2001)

500 ruble (1.1.1998)

5, 10 рубли банкноти не се издават вече и постепенно се заменят с монети

2 ruble (23.00mm)

1 ruble (20.50mm)

50 kopeks (19.50mm)

10 kopeks (17.5mm)

5 kopeks (18.50mm)

1 kopek (15.5mm)

10 ruble(2009+) (22mm, 5.63g)

10 ruble(1999+) (commem, many types)

5 ruble (22.50mm)

лицевая сторонаоборотная сторонаоборотная стороналицевая сторона

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

5, 10, 50, 100, 500, 1000 рубли (1997+)

xx / xx %

в обръщение

Монети

1,5,10,50 копейки, 1,2,5 рубли (1997+), 10 (2009+) ; юбилейни - много видове (1999+)

xx / xx %

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

17,075,400

142,893,540

Russian

Russian 79.8%, Tatar 3.8%

male 62.12

2004 : 10 179 (63)

Moscow 8 368 200

 

Ukrainian 2%, Bashkir 1.2%

female 72.83

2005 : 10 700 (82)

Petersburg 4 582 300

 

Chuvash 1.1%, other  12.1%

 

 

5 000 ruble (6.9.2011)

5 000 ruble (31.7.2006)

1000 ruble (10.8.2010)

1000 ruble (10.8.2010)

1000 ruble (16.8.2004)

200 ruble (2017)(150*65мм)

Крим/Севаст.100 ruble (23.12.2015)

Олимп.100 ruble (30.10.2013)

100 ruble (16.8.2004)

100 ruble (1.1.2001)

100 ruble (1.1.1998)

50 ruble (16.8.2004)

50 ruble (1.1.1998)

10 ruble (16.8.2004)

10 ruble (1.1.2001)

10 ruble (1.1.1998)

5 ruble (1.1.1998)