MACEDONIA

(denar = 100 deni)

15-MKD

Text Box: 	Република Македония декларира независимост от Югославия на 8.9.1991. 
	Денара е въведен на 26.4.1992 и тогава е бил еквивалентен на югославския динар от 1990.
	На 5.5.1993 е въведена следащата версия ‘нов денар’. 	Денара, който е в обръщение сега е въведен през 1996 и подобрен през 2003
(10, 50 MKD сменени с полимерни през 2018)
Първите банкноти 500, 50 с новото име Северна Македония се очакват през Януари 2020
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR, декларация, ако повече
 изход: същото

Last 120 days

Oval: курс в лева

Банкноти в обръщение (1996, 2003 и полимерни 2018)

50 denars (2008)(26.5mm,7.7g)

10 denars (2008)(24.5mm,6.6g)

5 denars (1993,2001)(27.5mm,7.2g)

2 denars (1993,2001)(25.5mm,6.20g)

1 denar (2016)(23.8mm,5.10g)

1 denar (1993,1997,2001)(23.8mm,5.10g)

50 deni (0.50 denar)(1993)(21.5mm,4.10g)

обменяеми Банкноти (1996+)

Macedonia_NBRM_50_denari_2018.03.00_B218a_PNL_БA_419786_fMacedonia_NBRM_50_denari_2018.03.00_B218a_PNL_БA_419786_r

500 denars (146*70mm)(2003)

200 denars (2016)

100 denars (146*70mm)(1996)

50 denars (129*63мм)(2018) polymer

10 denars (126*63мм)(2018)(polymer)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

MKD 10, 50 (2018); 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 (1996+)

xx / xx %

в обръщение

10, 50 (1996)

xx / xx %

обменяеми

стари денари (1992,93)

 

не се обменят!

Монети

Денари 50, 10 (2008), 5, 2, 1; дени 50 (1993+)  

xx / xx %

в обръщение

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

25 713

2 050 554

Macedonian 70 %

Macedonian Orthodox  67 %

male 71.79

2004 : 7 237 (82)

Scopje-452 500

Albanian 21 %

Muslim 30 %

female 76.43

2005 : 7 400 (107)

 

 

 

 

 

5 000 denars (155*70mm)(1996)

2 000 denars (2016)

1 000 denars (152*70mm)(1996)

1 000 denars (152*70mm)(2003)

500 denars (146*70mm)(1996)

50 denars (143*70mm)(1996)

10 denars (146*70mm)(1996)