В обръщение са всички долари малък формат (след 1928). Предишните (голям формат) долари, издадени по време и след гражданската война (1861-65) са обменяеми без ограничение във времето, като колекционерската им цена е много по-висока от номинала.

             Единствената банкнота – снимката вдясно,обявена за невалидна е 10 000 dollar gold certificate серия 1900 (годината изписана на банкнотата е 1915,16 или друга), поради кражба на голямо количество от тях при паника по време на пожар в пощата в Вашингтон през 1935. Колекционерската цена на тази банкнота е около 1000 долара.

             В днешно време в обръщение са долари с номинал от $1 до $100. По-големите номинали ($ 500, $1 000, $5 000, $10 000) са отпечатани за последно през 1945 (FRN 1934 A,B,C series) и са спрени от обръщение през 1969, като част от борбата с организираната престъпност. Останалите бройки в банките, както и върнатите след това са били унищожавани. Те са обменяеми и сега като колекционерската им цена е често значително по-висока.

Портретите на съвременните банкноти (от 1929 насам) са следните:

Монети в обръщение

2000-S Sacagawea Dollar Obverse2000-S Sacagawea Dollar ReverseObverse of 1980-S Susan B. Anthony One DollarReverse of 1980-S Susan B. Anthony One DollarObverse of 1978-S One DollarReverse of 1978-S One Dollar

DOLLAR

Sacagawea $1 (2000+) 8.1g,26.5/2 mm

Susan B. Anthony $1 (1978-99)

Eisenhower $1(1971-78) 22.7g,38.5 mm

Obverse of 1921 Peace DollarReverse of 1921 Peace DollarObverse of 1884-O Morgan DollarReverse of 1884-O Morgan Dollar

$1 (1776-1996) - 200г. Америка

PEACE DOLLARS (1921-1964)

 

MORGAN SILVER DOLLARS (1878-1921)

silver 90%,38.5mm,26.5g

silver 90%,38.1mm,26.73g

HALF DOLLAR

Има и сребърни емисии от горните (1971+) долари, а също така и различни видове юбилейни.

Franklin Half Dollar

Liberty Walking(1916-47)silver 90%,30.6mm,12.5g

silver 90%,30.6mm,12.5g

Franklin Half Dollars (1948-1963)

silver 90%,30.6mm,12.5g(1964само)

Kenedi Half Dollars(1964 +)

вътрешен-обратно,30.6мм,12.5г

външ. слой 80% сребро,20%мед

silver 90%,30.6mm,12.5g

30.60мм;11.3г;75%мед25%никел

(1971+)-медно-никелови

Сребърни и медно-никелови

1976г(200г независимост)

(1982) George Washington

1986 Statue of Liberty(100 years)

(1965-70)(40% сребро)

QUARTER

1917 "Type I" Standing Liberty Quarter Dollar Obverse1917 "Type I" Standing Liberty Quarter Dollar Reverse1932-D Washington Quarter Obverse1932-D Washington Quarter Reverse

24.3mm,6.3 g,90%silver,10% copper

STANDING LIBERTY QUARTER DOLLARS

24.3mm,6.3 g,90%silver,10% copper

90% SILVER PLANCHETS (1946-1964

WASHINGTON QUARTER DOLLARS

(1932+)

(1916-1930)

Center - 100% Copper,24.3mm,5.7g

Outer layers - 75% Copper, 25% Nickel

COPPER-NICKEL/COPPER CLAD PLANCHETS

(1965+)

Има сребърни и медно-никелови

(1976)-200 г независимост

DIME

 

17.9mm,2.5g,90%silver,10%copper

MERCURY HEAD DIMES

17.9mm,2.5g,90%silver,10%copper

ROOSVELT SILVER DIMES

Outer layers : 75% copper,25 % nickel

Center : 100% copper; 7.80mm,2.27g

 

ROOSVELT CUPRO-NICKEL  DIMES

(1965+)

(1946-1964)

(1916-1945)

NICKEL

Copper 75%,nickel 25%,21.2mm,5g

BUFFALO NICKEL FIVE CENTS

Copper 75%,nickel 25%,21.2mm,5g

BUFFALO NICKEL FIVE CENTS

1942-45(wartime)copp56%,silver35%,mangan9%)

Copper 75%,nickel 25%,21.2mm,5g

JEFFERSON HEAD FIVE CENTS

(1913)

(1913-1938)

(1938-42), (1946+)

CENT

Copper95%tin,zink5%,19mm,3.11g

 Lincoln Wheat Heads

(1909-1958)

Steel100%,19mm,2.7g(позинковани)

Lincoln steel

(1943)

Copper95%tin,zink5%,19mm,3.11g

Lincoln Memorial

(1959+)

Кратко описание на всички видове долари, които са обменяеми до днес, но са с много по-висока колекционерска цена.

             1/ Fractional Currency (1862-76).

Поради недостиг на монети са използвани първо пощенски марки, но пощите са отказвали да сменят захабените и са отпечатани 5 серии центове на банкноти с номинал 3,5,10,15,25,50 цента.

             2/ Interest Bearing Notes(1861-64)

Най-редките U.S. банкноти. Имали са дата на падеж, когато са били осребрявани със съответната лихва. Малко от тях са останали невърнати в банка.

             3/ Compound Interest Treasury Notes(1864-65).

Много редки банкноти с номинал от $10 до $1000 с 1,2 или 3 годишен падеж. Към 1885 г. е имало  $205 350 неосребрени. Сега са известни няколко десетки от тях.

             4/ Refunding certificates(1879)

Само $10 номинал на обща стойност $40 012 750. Те са носили на приносителя си 4% годишна лихва, което е преустановено през 1907. Известни са малко бройки от тях сега.

             5/Treasury Coin Notes(1890-91)

Treasury Coin Note

Били са заменяеми срещу златни и сребърни монети.

             6/National Bank Notes(1863-1935).

Носят името на съответната банка(7600 към 1929) и подписите на управителите им. До 1875 cа печатани в частни банки, след това в BEP (The Bureau of Engraving and Printing).

             7/Gold Certificates(1863-1934)

Емисии с 100% покритие от златни монети срещу които са били заменяеми– до Депресията, когато през 1933(чак до 1964) е било забранено дори притежанието на злато(с изключение на монетни колекции и бижута). Последната серия (1934 - снимките по-горе) изобщо не стига до обръщение.

             8/United States Notes(1862-1966) (с червен номер и печат)

Първите истински долари. Не  са обезпечени с злато или друго. Количеството им е фиксирано със закон през 1878 на $346 681 016 чак до 1993, когато е отменен този остарял закон. Междувременно за изпълнението му, банкноти от серията 1966 $100  са местени от склад в склад. Малко от тези $100 са влезли в обръщение, останалите са били унищожени през 1996.

             9/Silver Certificates(1878-1957)

 С 100% покритие от сребърни монети. След 1886 деноминация само до $10 (преди това до $1000). До 1963 всички $1 малък формат са silver cert.(без редките $1 1928). До 1968 са били обменяеми в сребро.

             Federal Reserve е създаден през 1913 и се грижи за пускане и изтегляне на  банкноти, произвеждани от The Bureau of Engraving and Printing (BEP) и монети (произвеждани от United States Mint). Федералния резерв е децентрализирана структура, състояща се от 12  F. R.Banks: Boston (1-A), New York (2-B), Philadelphia (3-C), Cleveland (4-D), Richmond (5-E), Atlanta (6-F), Chicago (7-G), St. Louis (8-H), Minneapolis (9-I), Kansas City (10-J), Dallas (11-K), and San Francisco (12-L).

Silver Certificates $1 и Federal Reserve Notes $2,5,10,20  с кафяв печат и номер и надпис HAWAII са отпечатани отначало за Хавай , после са използвани и другаде по време на войната със същата цел - анулиране при плен.

             10/Federal Reserve Notes(1914+)

Silver Certificates с жълт печат и номер - Отпечатани са по време на Втората Световна Война за плащане на армията($1 , $5 , $10), за да могат по-лесно да се анулират в случай на плен на количество.

UNITED STATES

(dollar = 100 cents)

1-USD

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 USD, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 USD, декларация, ако повече
 изход: същото
2000-S Sacagawea Dollar Obverse

2007 presidential series

Oval: курс в лева
Related image

последна емисия, по-старите също са в обръщение.

· $1 Note (Face) - George Washington (1st U.S. President) (Back) - The Great Seal of the United States

· $2 Note (Face) - Thomas Jefferson (3rd U.S. President) (Back) - Signing of the Declaration of Independence

· $5 Note (Face) - Abraham Lincoln (16th U.S. President) (Back) - Lincoln Memorial

· $10 Note (Face) - Alexander Hamilton (1st Secretary of the Treasury) (Back) - U.S. Treasury Building

· $20 Note (Face) - Andrew Jackson (7th U.S. President) (Back) - White House

· $50 Note (Face) - Ulysses Grant (18th U.S. President) (Back) - U.S. Capitol

· $100 Note (Face) - Ben Franklin (Statesman) (Back) - Independence Hall

· $500 Note* (Face) - William McKinley (25th U.S. President) (Back) - Numeral 500 and the ornamental phrase "Five Hundred Dollars"

· $1000 Note* (Face) - Grover Cleveland (22nd & 24th U.S. President) (Back) - Numeral 1000 and the ornamental phrase "One Thousand Dollars"

· $5000 Note* (Face) - James Madison (4th U.S. President) (Back) - Numeral 5000 and the ornamental phrase "Five Thousand Dollars"

· $10,000 Note* (Face) - Salmon Chase (U.S. Treasury Secretary under Lincoln) (Back) - Numeral 10,000 and the ornamental phrase "Ten Thousand Dollars"

· $100,000 Note* (Face) - Woodrow Wilson (28th U.S. President) (Back) - Numeral 100,000 and the ornamental phrase "One Hundred Thousand Dollars". This note never appeared in general circulation, and was only used in transactions between Federal Reserve Banks.

United States Notes

$1

1928 

 

 

 

$2

1928

1953

 1963

 

$5

1928

1953

1963

 

$100

 

 

 

1966

Silver Certificates

$1

$5

$10

1928

 

 

 

 

1933

1934

1934

1934

1935

 

 

 

1953

1953

1957

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Религии

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

Бели 69.1%

9 629 091

295 734 404

Бели(латино-исп) 12.5%

Protestant 56%

male 73.37

2004 :39 496 (3)

Washington,DC

Черни 12.3%

Roman Catholic 28%

female 80.05

2005 : 41 800 (4)

570 898

Азиатци 3,5%

Jewish 2%, other 4%

 

 

Federal Reserve Notes, until 1981

 $1

 

 

 

1963

1969

1974

 

1977

1981

 $2

 

 

 

 

 

 

1976

 

 

 $5

1928

1934

1950

1963

1969

1974

 

1977

1981

 $10

1928

1934

1950

1963

1969

1974

 

1977

1981

 $20

1928

1934

1950

1963

1969

1974

 

1977

1981

 $50

1928

1934

1950

1963

1969

1974

 

1977

1981

 $100

1928

1934

1950

1963

1969

1974

 

1977

1981

$500,1000,5000,10000

1928

1934