SOUTH KOREA

(won = 100 chon)

177-KRW

Last 120 days

Text Box: 	‘won’ е валутата на Южна Кореа от 1962, разделен на 100 jeon,  които вследствие на инфлацията вече не се употребяват. 
	Графичният символ на вона е ₩, съставен от латинската буква W , пресечена по средата  с символа ("=") или понякога с ("–").

Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free up to equivalent of 10 000 $ (if more - declaration)
 Out: up to amount imported or declared
	Local currency:
  In: free up to equivalent of 10 000 $ (if more - declaration)
 Out: free up to equivalent of 10 000 $

Банкноти в обръщение (2006+)

Oval: курс в лева
50,000 won Front50,000 won Back10,000 won Front10,000 won Back5,000 won Front5,000 won BackSouth_Korea_BOK_2000_won_2017.00.00_B254as_PNLs_AA_0000000_A_fSouth_Korea_BOK_2000_won_2017.00.00_B254as_PNLs_AA_0000000_A_r

KRW 50 000 (23.6.2009)(154*68mm)

KRW 50 000 (22.1.2007)(148*68mm)

KRW 50 000 (2.1.2006)(142*68mm)

2.8 million commemorative (140*75)

KRW 1 000 (22.1.2007)(136*68mm)

500 KRW (1982+)(26.5mm, 7.7g)

100 KRW (1983+)(24mm, 5.42g)

50 KRW (1983+)(21.60mm, 4.16g)

10 KRW (1983+)(22.86mm, 4.06g)

5 KRW (1983+)(20.4mm, 2.95g)

1 KRW (1983+)(17.20mm, 0.729g)

KRW 5 000 (1994)(156*76mm)

KRW 5 000 (1983)(156*76mm)

KRW 1000 (1983)(151*76mm)

KRW 10 000 (2000)(161*76mm)

KRW 10 000 (1994)(161*76mm)

KRW 10 000 (1983)(151*76mm)

Image result for south korea coins

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти   

KRW 50 000, 10 000; 5 000;  2 000 (2017), 1000 (2006+)

xx / xx %

в обръщение 

KRW 10 000; 5 000; 1000 (1983+)

xx / xx %

демодирани

 

KRW 10 000, 5 000, 500, 100, 50, 5, 1 (1962+)     

xx / xx %

без краен срок

 

!!! парите (преди 1962)  ‘ hwan’ и вонове преди 1962 не се обменят !!!

 

 

 

 

Монети

500, 100, 50, 10, 5, 1 (1982,3+)   

50 / xx %

в обръщение

по-стари монети (1968+)

xx / xx %

обменяеми

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

98 189

48 846 823

Korean

Christian 26 %

male 73.42

2004 : 21 419 (29)

Seoul 9 630 600

English (widely)

Buddist 26 %

female 80.57

2005 : 20300 (51)

Pusan 3 504 900

 

no affiliation 46 %