(franc = 100 centimes)

173-XAF

             CFA (Colonies françaises d'Afrique) и CFP(Colonies françaises du Pacifique) са валути          създадени през 1945 г за френските колонии съответно в Африка и в Пасифика.

             CFA включва XOF (западно-африкански франк) и XAF (централно-африкански франк). CFA е фиксиран към френския франк. Сегашния курс на CFA отнесен към еврото е 1 euro = 655.957 CFA franc. Има вероятност за бъдеща девалвация с около 15%.Въпреки еднаквия официален курс пазарния курс на XOF е с около 10% по-висок от този на XAF(ние купуваме XOF на 85%, а XAF на 75% от фиксинга). Една от причините е петрола в XOF страните.

              6-те страни от XAF имат общо население 34 020 000 и брутен вътрешен продукт около 29 млд.$(колкото Казахстан)(2003г).

             XAF франк се издава от BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale), която се намира в Yaounde, Cameroon. 6-те страни от XAF учавстват в CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale). Equatorial Guinea не е френска а испанска бивша колония, която се присъединява към CFA през 1984г.

Съответствие на държавата и буквата на сер.ном на банкнотите

GalleryGalleryGallery

(ЦЕНТРАЛНО-АФРИКАНСКИ ФРАНК)

Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free up to equivalent of 3 000 EUR  (declaration if more)
 Out: previous declaration if more then 3 000 EUR 
	Local currency:
  In: forbidden except between XAF countries.
 Out: forbidden except between XAF countries.

Банкноти в обръщение (2002+)

по-стари Банкноти (1992-2001)

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

XAF 500, 1000, 2000, 5000, 10000 (2002+)

xx / xx %

в обръщение

по-стари XAF 500, 1000, 2000, 5000, 10000 (1992+) 

xx / xx %

в обръщение ?

по-стари (1974+)(обменяха се до 30.9.2006)(може за колекционери)

? / ? %

не се обменят!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 francs (2006)

xx / xx %

в обръщение 

 

по-стари 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 francs (1974+)

xx / xx %

в обръщение ?

Gabon

Equator. Guinea

Cameroon

Chad

C.Afr.Republic

Congo

Gabon

 2002(-) L

2002(+) A

Equator. Guinea

N

F

Cameroon

E

U

Chad

P

C

C.Afr.Republic

F

M

Congo

C

T

10 000 XAF (2002)

5 000 XAF (2002)

2 000 XAF (2002)

1 000 XAF (2002)

500 XAF (2002)

10 000 XAF (1994+)

5 000 XAF (1994+)

2 000 XAF (1993+)

1000 XAF (1993+)

500 XAF (1992+)

500 XAF (2006)

100 XAF (1976-84)

50 XAF (2006)

25 XAF (2006)

10 XAF (2006)

5 XAF (2006)

2 XAF (2006)

1 XAF (2006)

500 XAF (1998)

500 XAF (1976-84)

100 XAF (1996+)

50 XAF (1976+)

25 XAF (1975+)

10 XAF (1974+)

5 XAF (1973+)

1 XAF (1974+)