HAITI

(gourde = 100 centimes)

170-HTG

Last 120 days

Text Box: 	Рядка валута без реален пазар извън Хаити. Малки количества могат да се продадат на колекционери, големи количества са неприложими.
	Всички банкноти издадени от “Banque Nationale de la Republique d’Haiti (1910-79) и от	“Banque de la Republique d’Haiti” (1979+) са валидни.
	До 1989 ‘gourde’ е бил вързан към US$ (1 US$=5 HTG). Ето защо все още 5 gourdes се наричат ‘Haitian dollar’(или 1000 HTG - 200 долара), както и  5 centimes се наричат още ‘Haitian cent’.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more then equivalent of 100 000 HTG(2 500€)
 Out: same
	Local currency:
  In: same
 Out: same

демодирани

Банкноти в обръщение (1991+)

по-стари, още валидни Банкноти

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

демодирани

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

HTG (gourdes) 1 000, 500, 250, 100, 50, 25, 10 (2004+)

xx / xx %

в обръщение

HTG (gourdes) 500, 250, 100, 50, 25, 10 (2000); 20 (1991)

по-стари gourdes 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1 (1919+)

xx / xx %

обменяеми

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

gourdes 5, 1; centimes 50, 20, 10, 5 (1975+)

xx / xx %

в обръщение

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

27 750

8 308 504

Creole

Roman Catholic 80 %

male 51.58

2004 : 1 625 (148)

Port au Prince

French

Protestant 16 %

female 54.31

2005 : 1 600 (193)

1 119 000

(both official)

(black-95%; ,white-mulato 5%)

 

 

gourdes 1 000 (2004+)

gourdes 500 (2004)(155*65mm)

gourdes 500 (2000)(162*70mm)

gourdes 100 (2000)(162*70mm)

gourdes 50 (2004)(155*65mm)

gourdes 50 (2000)(162*70mm)

gourdes 25 (2004)(155*65mm)

gourdes 25 (2000)(155*65mm)

gourdes 20 (2001)commemorative

gourdes 10 (2004+)(155*65mm)

gourdes 10 (2000)(162*70mm)

5 gourdes (1995+) (=1 Haitian dollar)

1 gourde (1995+)(=Haitian 20 cents)

50 centimes (1995)(=Haitian 10 cents)

50 centimes (1986-91)(=Haitian 10 cents)

20 centimes (1995)(=Haitian 4 cents)

20 centimes (1986-94)(=Haitian 4 cents)

10 centimes (1975-83)(=Haitian 2 cents)

5 centimes (1995)(=Haitian 1 cent)

5 centimes (1975)(=Haitian 1 cent)

gourdes 500 (1993)

gourdes 500 (1980-82)

gourdes 250 (1994)

gourdes 250 (1980-82)

gourdes 100 (1991)

gourdes 100 (1980-82)

gourdes 50 (1991)

gourdes 50 (1980-86 similars)

gourdes 25 (1993)

gourdes 25 (1988)

gourdes 10 (1991)

gourdes 10 (1988)

gourdes 10 (1984)

gourdes 10 (1967-72)

gourdes 10 (1967)

gourdes 5 (1992)

gourdes 5 (1985)

gourdes 5 (1980-82)

gourdes 5 (1967)

gourdes 5 (1964)

gourdes 2 (85-92, 64-78 similars)

gourdes 2 (1980-82)

gourdes 1 (1987-92)

gourdes 5 (1984)

gourdes 500 (1993)

gourdes 500 (1980-82)

gourdes 250 (1994)

gourdes 250 (2004)(155*65mm)

gourdes 250 (2000)(162*70mm)

gourdes 100 (2008)(155*65mm)

gourdes 100 (2004)(155*65mm)