FAROE ISLANDS

(krone = 100 ore)

166-DKK

EUR / DKK

Last 120 days

Text Box: 	Faroese króna (множ: krónur) е валутата на Фарьорските о-ви. Издава се от Danish National Bank. Не е независима валута а стандартни датски банкноти с отпечатани специфични мотиви, предимно животни и пейзажи. В обръщение е серията пусната м/у 2001 и 2005, а по-старите от 1949 насам са обменяеми. Няма специални монети, използват се датските.
	National Bank of Denmark обменя без такси двата вида крони една в друга. Има следната логична особеност : докато датските пари се приемат в огромната част от случаите в Фарьорските о-ви, обратното не е вярно. Фактът, че имат същата стойност и се обменят без проблеми в банките, не задължава продавачите в Дания да ги приемат, най-малкото защото не ги познават (подобно на шотландските и северно-ирландските паунди в Англия).
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free up to equivalent of 15 000 € (declaration if more)
 Out: same
	Local currency:
  In: same
 Out: same

krones  1 000 (2005)

krones  500 (2004)

krones  200 (2004)(145*72mm)

krones  100 (2002)(135*72mm)

krones  50 (2001)9125*72mm)

Банкноти в обръщение (2001)

Oval: курс в лева

Банкноти в обръщение (2012)

Faroe_Islands_F_1000_K_2011.00.00_PNL_C0_547705F_fFaroe_Islands_F_1000_K_2011.00.00_PNL_C0_547705F_rFaroe_Islands_F_500_K_2011.00.00_PNL_C0_047608F_fFaroe_Islands_F_500_K_2011.00.00_PNL_C0_047608F_rFaroe_Islands_F_200_K_2011.00.00_PNL_C0_570167B_fFaroe_Islands_F_200_K_2011.00.00_PNL_C0_570167B_rFaroe_Islands_F_100_K_2011.00.00_PNL_C0_078060H_fFaroe_Islands_F_100_K_2011.00.00_PNL_C0_078060H_r

krones  1 000 (2012)

krones  500 (2012)

krones  200 (2012)

krones  100 (2012)

krones  50 (2012)

Image result for faroe coins 2011 pictures

Монети в обръщение (2011)

krones  100 (1964-75)

krones  50 (1978-94)

krones  50 (1967)

krones  20 (1986-88)

krones  10 (1974)

krones  10 (1949-54)

krones  1 000 (1978-94)(175*93mm)

krones  500 (1978-94)(164*85mm)

krones  100 (1978-94)(150*77mm)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

DKK (krones) 1 000, 500, 200, 100, 50 (2012)

xx / xx %

в обръщение

DKK (krones) 1 000, 500, 200, 100, 50 (2001)

 

по-стари крони (1949+)    

xx / xx %

обменяеми

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети 

кронур

xx / xx %

в обръщение

danish coins in use

xx / xx %

в обръщение

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

1 399

46 962

Faroese

Evangelical Lutheran

male 75.77

2001 : 22 000 (28)

Tórshavn 14 000

Danish

 

female 82.67

 

 

English