Trinidad and Tobago

(dollar = 100 cents)

159-TTD

Last 120 days

Text Box: 	Dollar (код TTD) е валутата на Тринидад и Тобаго, с абревиатура $ или  TT$, за да се различава от другите долари, разделен на 100 цента.
	‘Central Bank of Trinidad and Tobago’ е основана с акт на парламента от 12 декември 1964, две години след обявяване независимостта от Великобритания на 31 август 1962.
	Всички банкноти издавани оттогава насам са в обръщение или обменяеми.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free, declaration if re-export intended
 Out: up to amount imported and declared
	Local currency:
  In: free
 Out: up to 200 TTD (32 USD)

50 cents (1977+)

25 cents (1976+)

10 cents (1976+)

5 cents (1973+)

1 cents (1976+)

полимерни Банкноти в обръщение (2020)

по-стари, подобни валидни?Монети (1976+)

Oval: курс в лева
Trinidad_Tobago_CBTT_100_dollars_2006.00.00_B233b_PNL_NB_865249_fTrinidad_Tobago_CBTT_100_dollars_2006.00.00_B233b_PNL_NB_865249_rTrinidad_Tobago_CBTT_100_dollars_2006.00.00_B33a_PNL_JJ_421201_fTrinidad_Tobago_CBTT_50_dollars_2015.00.00_B235a_PNL_CH_332125_fTrinidad_Tobago_CBTT_50_dollars_2015.00.00_B235a_PNL_CH_332125_rTrinidad_Tobago_CBTT_20_dollars_2006.00.00_B232b_PNL_JT_789101_fTrinidad_Tobago_CBTT_20_dollars_2006.00.00_B232b_PNL_JT_789101_r

TTD 100 (2017)

TTD 100 (2003-14)

TTD 50 (2016)

TTD 20 (2002,17)

TTD 10 (2003,17)

TTD 5 (2005,17)

TTD 1 (2003,14,18)

Монети в обръщение (2017)

Image result for trinidad new coins pictures

dollars 100 (1977)

dollars 50 (1977)

dollars 20 (1977)

dollars 20 (1964)

dollars 10 (1977)

dollars 10 (1964)

dollars 5 (1977)

dollars 5 (1964)

dollars 1 (1977)

dollars 1 (1964)

Банкноти в обръщение? (2002+) (подобни 1985+, също са валидни?)

TTD 100 (2020)

TTD 100 (2020)

TTD 50 (2020)

TTD 10 (2020)

TTD 5 (2020)

TTD 1 (2020)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти 

полимерни TTD (dollars) 100, 50, 20, 10, 5, 1 (2020)

xx / xx %

в обръщение

TTD (dollars) 100, 50, 20, 10, 5, 1 (2002+)

xx / xx %

в обръщение

по-стари, подобни TTD (dollars) 100, 50, 20, 10, 5, 1 (1985+)

xx / xx %

валидни?

TTD (dollars) 100, 20, 10, 5, 1 (1964-77)  

xx / xx %

обменяеми

 

 

 

 

Монети

cents 50, 25, 10, 5, 1 (2017)

xx / xx %

в обръщение

cents 50, 25, 10, 5, 1(1976+); юбилейни 5, 1

xx / xx %

валидни?

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

5 131

1 065 842

English (official)

Roman Catholic 29.4 %

male 75.7

2004 : 12 794 (47)

Port of Spain 45 300

Hindi, French

Hindu 23.8 %

female 79.91

2005 : 12 700 (74)

 

Spanish, Chinese

black-39%,mixed-18%,white-0.6%