SUDAN

(pound = 100 piastres)

152-SDG

Text Box: 	Паунд е валутата на Судан до 1992, заменен с динар.
	 Нов паунд заменя динара постепенно от 10.01.2007 
	Нови паунди от 2011
        Нови паунди от 2019
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: до 3000 USD или еквивалент (при повече може и затвор)
 Out: до 3000 USD или еквивалент (при повече може и затвор)
	Local currency:
  In: до еквивалент на 3 000 USD (при повече може и затвор)
 Out: до еквивалент на 3 000 USD (при повече може и затвор)

SDD 5 000 (2005)

SDD 2 000 (2002)(140*65mm)

SDD 1 000 (1996)(140*65mm)

SDD 500 (1998)(140*65mm)

SDD 200 (1998)(140*65mm)

SDD 100 (1994)(140*65mm)

SDD 25 (1992)

SDD 25 (1992)

SDD 10 (1992)

SDD 5 (1992)

още по-стари необменяеми Банкноти и Монети (динари)

Разделете на 100 за да получите курса в паунди

Oval: курс в лева

Банкноти в обръщение (2018-19)

Sudan_CBS_5_sudanese_pounds_2015.03.00_B408c_P72_CH_13462714_fSudan_CBS_5_sudanese_pounds_2015.03.00_B408c_P72_CH_13462714_r

SDG 50 (2011:17)

SDG 20 (2011:17)

SDG 10 (2011:18)

SDG 5 (2011:17)

SDG 2 (2012:16)

по-стари необменяеми Банкноти (2006-7)

SDG 50 (2006)

SDG 20 (2006)

SDG 10 (2006)

SDG 5 (2006)

SDG 2 (2006)

SDG 1 (2006)

50 dinars (2002)

20 dinars (2003)

10 dinars (2003)

5 dinars (2003)

1 dinars (1994)

Sudan_CBS_500_sudanese_pounds_2019.03.00_B415a_PNL_JA_00474401_fSudan_CBS_500_sudanese_pounds_2019.03.00_B415a_PNL_JA_00474401_rSudan_CBS_200_sudanese_pounds_2019.01.00_B414a_PNL_HA_2369438_fSudan_CBS_200_sudanese_pounds_2019.01.00_B414a_PNL_HA_2369438_rSudan_CBS_100_sudanese_pounds_2019.01.00_B413a_PNL_GA_02139801_fSudan_CBS_100_sudanese_pounds_2019.01.00_B413a_PNL_GA_02139801_r

SDG 1 000(2019)

SDG 500(2019)

SDG 200 (2019)

SDG 100 (2019)

SDG 50(2018)

по-стари Банкноти (2010-18)??

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти  

SDG 1 000, 500, 200, 100, 50 (2019)

xx / xx %

в обръщение

SDG 50, 20, 10, 5, 2 (2011-2018)

xx / xx %

??

SDG (1 pound=100dinars) 5, 2, 1 (2007)

xx / xx %

обменяха ги до 31 август 2007

SDG (1 pound=100dinars) 50, 20, 10 (2007) are worthless !!!

не

необменяеми !!

SDD (dinars) 2 000, 1 000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 (1992+)

не

обменяха ги до 31 август 2007

Монети

Pounds 2, 1 (2016), piastres 50, 20, 10, 5, 1 (2015)

xx / xx %

в обръщение

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

2 505 810

41 236 457

Arabic (official)

Islam Sunni 70 %

male 57.33

2004 : 2 246 (130)

Khartoum 1 397 900

(black-52%)

indigenous 25 %

female 59.8

2005 : 2 100 (177)

Omdurman 2 103 900

(arab-39%)

Christian 5 %

 

 

USD/SDG(120 days)

latest (Apr 3)

lowest (Mar 22)

highest (Oct 19)

226.1

226.1

235

SDG 50 (2011)

SDG 50 (2006)

SDG 20 (2011)

SDG 20 (2006)