Sao Tome and Principe

(dobra = 100 centimos)

141-STD

Text Box: 	‘dobra’е валутата на São Tomé and Príncipe, с абревиатура Db, състояща се от 100 centimes, които са отпаднали вследствие на инфлацията. ‘dobra’ заменя през 1977 ескудото при съотношение 1:1.	Сегашните банкноти от  5000, 10,000, 20,000 and 50,000 dobras  са въведени през 1996, като по-дребните са заменени с монети през 1997.	
	Нови банкноти с подобрени защити са пуснати през 2006.Всички носят портрета на Rei Amador.
	Централната банка на Сао Томе и Принсипи от 1.1.2018 деноминира 1000/1 националната валута и стартира нова серия банкноти и монети
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free, must declare
 Out: up to amount imported and declared
	Local currency:
  In: forbidden
 Out: forbidden

предишните Монети обменяеми до??

Oval: курс в лева

Банкноти в обръщение (STN) (2018)

Sao_Tome_and_Principe_BCSTP_200_dobras_2016.10.21_B313a_PNL_AF_0065172_rSao_Tome_and_Principe_BCSTP_200_dobras_2016.10.21_B313a_PNL_AF_0065172_fSao_Tome_and_Principe_BCSTP_100_dobras_2016.10.21_B312a_PNL_AE_0465612_fSao_Tome_and_Principe_BCSTP_100_dobras_2016.10.21_B312a_PNL_AE_0465612_rSao_Tome_and_Principe_BCSTP_50_dobras_2016.10.21_B311a_PNL_AD_0038682_fSao_Tome_and_Principe_BCSTP_50_dobras_2016.10.21_B311a_PNL_AD_0038682_rSao_Tome_and_Principe_BCSTP_20_dobras_2016.10.21_B310a_PNL_AC_0707122_fSao_Tome_and_Principe_BCSTP_20_dobras_2016.10.21_B310a_PNL_AC_0707122_r
Image result for new sao tome coins pictures

Монети в обръщение (2018)

предишните Банкноти (STD) обменяеми до??

2 000 dobras (1997)

1 000 dobras (1997)

500 dobras (1997)

250 dobras (1997)

100 dobras (1997)

STD 200 (2018)

STD 100 (2018)

STD 50 (2018)

STD 20 (2018)

STD 10 (2018)

STD 5 (2018)

STD 100 000 (2008)

STD 50 000 (1997)

STD 20 000 (1997)

STD 10 000 (1996)

STD 5 000 (1996)

STD 1 000 (1993)

STD 500 (1993)

изтеглена от обръщение

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

STN 200, 100, 50, 20, 10, 5 (2018) (1 STN=! 000 STD)

xx / xx %

в обръщение

STD (dobras) 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000 (1996+)          

xx / xx %

обменяеми до??

 

dobras 1 000, 500 (1993), заменени с монети през 1997   

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

dobras 2, 1; centimes 50, 20, 10 (2018)

xx / xx %

в обръщение

 

dobras 2 000, 1 000, 500, 250, 100 (1997+)  

xx / xx %

обменяеми до??

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

1001

193 413

Portuguese

Christian 80 %

male 32.49

 

Sao Tome 53 300

 

 

female 33.98

2003 : 1 200 (205)

 

 

 

 

 

USD/STD(120 days)

latest (Apr 3)

lowest (Mar 30)

highest (Oct 19)

6970

6965

7660