EL  SALVADOR

(colon = 100 centavos)

140-SVC

Text Box: 	През януари 2001 влиза в сила ’Monetary Integration Law’ - Интеграционен закон, узаконяващ Американския долар като законно платежно средство в Ел Салвадор(Art. 3).   
	Закона постановява и двете валути - долара и колона (colуn или colon) (Arts. 3 and 5) да са едновременно в обръщение, при курс  8.75 колона за долар (Art. 1), като колоните не се преиздават и постепенно отпадат от циркулация.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free, declaration if big amounts
 Out: free, if big amounts-up to imported and declared
	Local currency:
  In: free
 Out: free

Банкноти на доизживяване (серия 1999)

Банкноти на доизживяване (серия 1997)

по-стари Банкноти

Монети на доизживяване

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

US$ in circulation from 1 Jan 2001

 

 

SVC (colones) 200, 100, 50, 25, 10, 5 (1999)                 

 xx / xx %

обменяеми

SVC (colones) 200, 100, 50, 25, 10, 5 (1997)                 

всички по-стари ‘colones’ (1934+) би трябвало да се обменят

xx / xx %

обменяеми?

 

 

 

 

Монети

1,2,5,10,25,50 centavos; 1 colone (1947+) 

xx / xx %

обменяеми?

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

21 040

6 822 377

Spanish

Catholics 83 %

male 67.61

 

San Salvador 504 500

Nahua

(mestizo 90%,white 9%,amerindan 1%)

female 75.01

2005 : 5 100 (131)

Santa Ana 167 200

 

 

 

 

SVC 200 (1999)

SVC 100 (1999)

SVC 50 (1999)

SVC 25 (1999)

SVC 10 (1999)

SVC 5 (1999)

SVC 200 (1997)

SVC 100 (1997)

SVC 50 (1997)

SVC 25 (1997)

SVC 10 (1997)

SVC 5 (1997)

colones 100 (1993-96 similar)

colones 100 (1983)

colones 100 (1965)

colones 50 (1979-95 similar)

colones 25 (1996,71-80 similar)

colones 25 (1983)

colones 10 (1996, 71-80 similar)

colones 10 (1988)

colones 10 (1968)

colones 5 (1972-92 similar)

colones 5 (1969)

colones 5 (1964)

colones 5 (1962)

colones 2 (1972-76)

colones 2 (1964)

colone 1 (1974-82)

colones 1 (1971)

colones 1 (1964)

colone 1 (1963)

colones 1 (1956-59)

colones 1 (1947)

1 colon (1989+)

1 colon (1988)

1 colon (1984-85)

50 centavos (1970)

25 centavos (1953+, similar)

10 centavos (1987+, similar)

5 centavos (1987+,similar)

1 centavo (1995)