PARAGUAY

(guarani = 100 centimos)

135-PYG

Last 120 days

Text Box: 	‘El Banco Central del Paraguay’ е обявила банкнотите от 50 000 guaranties Series C 2005 за невалидни. Те са с различен нов дизайн и са откраднати в големи количества !!	.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: free
	Local currency:
  In: free
 Out: free

Монети

Банкноти в обръщение (1998+)

по-стари, Банкноти (1952+)

PYG 10 000(2004)(157*67mm)

PYG 10 000(1998-03)(157*67mm)

PYG 5 000 (2017)

PYG 5 000(2000-4 similar)(157*67mm)

PYG 5 000(1997)(157*67mm)

PYG 2 000(2009)

серия С е анулирана

Обменяеми до 6.1.2014

Oval: курс в лева
Paraguay_BCP_100000_guaranies_2015.00.00_B864b_P240_I_03542607_fParaguay_BCP_100000_guaranies_2015.00.00_B864b_P240_I_03542607_r

PYG 100 000(2017)

PYG 100 000(2008)

PYG 100 000(2004)(157*67mm)

PYG 100 000(1998)(157*67mm)

PYG 50 000(2017)

Paraguay_BCP_20000_guaranies_2015.00.00_B862a_PNL_F_02710066_fParaguay_BCP_20000_guaranies_2015.00.00_B862a_PNL_F_02710066_rParaguay_BCP_5000_guaranies_2016.00.00_B857b_PNL_H_10247794_fParaguay_BCP_5000_guaranies_2016.00.00_B857b_PNL_H_10247794_r

PYG 50 000(2008)

PYG 50 000(1990-98 similar)(157*67mm)

PYG 20 000(2008,15)

PYG 20 000(2005)

PYG 10 000(2017)

Image result for paraguay new coins pictures

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

PYG 100 000, 50 000, 10 000, 5 000 , 2000 (1998+)

 xx / xx %

в обръщение

PYG 1000 (1998+) в обръщение до 6.1.2011, обменяеми до 6.1.2014

xx / xx %

до 6.1.2014

 

по-стари guaranies 10 000, 5 000, 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1 (1952+)

xx / xx %

??

 

банкнотите от 50 000 гуарани серия С 2005 са невалидни, вследствие на голяма кражба !!!

 

невалидни !!

 

 

 

 

Монети

guaranies 1000, 500, 100, 50 (1990+)        

xx / xx %

в обръщение

10, 5, 1 (1990+) и по-стари 50, 10, 5, 1 (1975+)

xx / xx %

обменяеми

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

406 750

6 506 453

Spanish

Roman Catholics 95 %

male 72.35

 

Asuncion 525 100

Guarani

(mestizo-95 %)

female 77.55

2005 : 4 900 (137)

Ciudad d’ Este239 500

(both official)

 

 

 

guaranies 10 000 (1982)

guaranies 10 000 (1963)

guaranies 5 000 (1982)

guaranies 5 000 (1963)

PYG 1 000(1998+similar)(157*67mm)

guaranies 1 000 (1995)

guaranies 1 000 (1982)

guaranies 1 000 (1963)

guaranies 500 (1995)

guaranies 500 (1982)

guaranies 500 (1963)

guaranies 100 (1982)

guaranies 100 (1963)

guaranies 100 (1960)

guaranies 50 (1963)

guaranies 50 (1952)

guaranies 10 (1963)

guaranies 10 (1952)

guaranies 5 (1963)

guaranies 5 (1960)

guaranies 5 (1952)

guaranies 1 (1963)

guaranies 1 (1952)