NIGERIA

(naira = 100 kobo)

126-NGN

Last 120 days

Text Box: 	През 1973, Нигерия заменя използваните дотогава  не-десетични паунди и шилинги, наследство от Британското управление с Naira (N) и kobo (k), и пуска следните деноминации банкноти : 50 kobo; N1; N5 и N10. N20 и N50 са добавени съответно през 1977 и 1991.  100, 200 Naira са пуснати на 1-ви Ноември 2000, а 500 Naira през Април 2001и 1000 Naira  през Октомври 2005.
	На 28-ми февруари 2007, като част от икономическата реформа се преиздават  N50, N20, N10, N5, N1, 50K, с нов дизайн, като се пуска и нова монета - N2.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free, must declare
 Out: up to amount imported and declared
	Local currency:
  In: free up to 100 NGN (0.80 USD)
 Out: free up to 100 NGN (0.80 USD)

Банкноти в обръщение (2000+)

изтеглени на 27.02.2007

изтеглени на 27.02.2007

изтеглени на 27.02.2007

изтеглени на 27.02.2007

Монети в обръщение (2007)

по-стари Монети, изтеглени на 27.02.2007

изтеглени на 27.02.2007

Oval: курс в лева

изтеглени на 27.02.2007

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

NGN 1 000 (2005); 500 (2001); 200, 100 (2000); 50, 20, 10, 5 (2007)

xx / xx %

в обръщение

naira 50, 20, 10, 5 (1984+), изтеглени през Февруари 2007

?? / ?? % 

??

подобни на горните банкноти (1973-79) в други цветове са невалидни !!

 

невалидни !

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

naira 2, 1; kobo 50 (2007)

xx / xx %

в обръщение

 

naira 1, kobo 50, 25, 10, 1 (1991+), изтеглени през Февруари 2007

?? / ?? % 

??

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

923 768

131 859 740

English (official)

Islam 50 %

male 46.21

 

Lagos 8 349 700

Hausa, Yoruba,

Christian 540 %

female 47.29

2005 : 1 000 (213)

Kano 3 329 900

Ibo, Filani

 

 

 

NGN 1 000 (2005)(151*78mm)

NGN 500 (2001)(151*78mm)

NGN 200 (2000)(151*78mm)

NGN 100 (1999)(151*78mm)

NGN 50 (2009) polymer

NGN 50 (28.2.2007)

NGN 50 (1991+ , similar)(151*78mm)

NGN 20 (28.2.2007+)(polymer)

NGN 20 (1984+, similar)(151*78mm)

NGN 10 (2009) polymer

NGN 10 (28.2.2007)

NGN 10 (1984+, similar)(151*78mm)

NGN 5 (2009) polymer

NGN 5 (28.2.2007)

NGN 5 (1984+, similar)(151*78mm)

2 naira (2007)(24.5mm,5.5g)

1 naira (2007)(27.5mm,12g)

50 kobo (2007)(24mm,5.5g)

1 naira (1991,93)

50 kobo (1991,93)

25 kobo (1991)

10 kobo (1991)

1 kobo (1991)

1 kobo (1973+)