MOZAMBIQUE

(metical = 100 centavos)

121-MZM

Text Box: 	От  1.7.2006 стартира  ‘new family’ банкноти и монети, с лика на първия президент на независим Мозамбик - Самора Машел, загинал при самолетна катастрофа 20 г. преди това. Метикалът губи 3 нули: 
(1 нов = 1 000 стари)
	Двата вида метикали бяха в обръщение до края на 2006 и се обменяха до 31.12.2012.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: декларират се суми над 5 000 USD
 Out: до декларираните при внос
	Local currency:
  In: забранено 
 Out: забранено

Банкноти в обръщение (2011,17 подобни)

Oval: курс в лева

MZN 1 000 (2011)(156*65mm)

MZN 500 (2011)(153*65mm)

MZN 200 (2011)(150*65mm)

MZN 100 (2011) polymer(147*65mm)

MZN 50 (2011) polymer(147*65mm)

MZN 20 (2011) polymer(141*65mm)

Банкноти в обръщение (2006)

MZN 1 000 (2006)(156*65mm)

MZN 500 (2006)(153*65mm)

MZN 200 (2006)(150*65mm)

MZN 100 (2006)(147*65mm)

MZN 50 (2006)(147*65mm)

MZN 20 (2006)(141*65mm)

Монети в обръщение (2006)

meticais 10 (2006)

meticais 5 (2006)

meticais 2 (2006)

meticais 10 (2006)

centavos 50 (2006)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

MZN 1 000, 500, 200, 100, 50, 20 (2011,17)

xx / xx %

в обръщение

MZN 1 000, 500, 200, 100, 50, 20 (1.07.2006)

MZM 500 000,200 000,100000, 50000, 20000, 10000, 5000, 1000, 500 (1991+)

не !!

обменяха се до 31.12.2012

 

 

 

 

Монети

meticais 10, 5, 2, 1; centavos 50, 20, 10, 5, 1 (2006)

xx / xx %

в обръщение

 meticais 10 000, 5 000, 1 000(1994+), 500, 100, 50, 20, 10, 5, 1

не !!

бяха в обръщение до 31.12.2006

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

801 590

19 606 585

Portuguese (official)

Indigenous beliefs 50 %

male 39.9

 

Maputo 1 114 000

Bantu languages

Christian 30%

female 40.75

2005 : 1 300 (201)

Tiraspol 209 800

 

Islam 20 %

 

 

USD/MZM(120 days)

latest (Apr 3)

lowest (Jan 4)

highest (Nov 16)

26800

23618

29053

centavos 20 (2006)

centavos 10 (2006)

centavos 5 (2006)

centavos 1 (2006)