MALDIVES

(rufiyaa = 100 lari)

117-MVR

Last 120 days

Text Box: 	‘The Maldives Monetary Authority’ (MMA) започва дейността си на 1 юли  1981.
	
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: free
	Local currency:
  In: free
 Out: free

Банкноти в обръщение (2015,17)

Монети в обръщение (1982+)

Oval: курс в лева
Maldives_MMA_5000_rufiyaa_2015.07.26_B222a_PNL_MF_029012_fMaldives_MMA_5000_rufiyaa_2015.07.26_B222a_PNL_MF_029012_rMaldives_MMA_1000_rufiyaa_2015.10.05_B221as_PNLs_A_000000_fMaldives_MMA_1000_rufiyaa_2015.10.05_B221as_PNLs_A_000000_rMaldives_MMA_500_rufiyaa_2015.10.05_B220as_PNLs_A_000000_fMaldives_MMA_500_rufiyaa_2015.10.05_B220as_PNLs_A_000000_rMaldives_MMA_100_rufiyaa_2015.10.05_B219as_PNLs_A_000000_fMaldives_MMA_100_rufiyaa_2015.10.05_B219as_PNLs_A_000000_r

2 Rf (1995+)(25.5mm, 11.7g)

1 Rf (1982+)(25.91mm, 6.41g)

50 laari (1984+)(23.6mm, 5.66g)

25 laari (1984+)(20.19mm, 4.15g)

10 laari (2012)(18.10mm, 0.85g)

по-стари Банкноти в обръщение до 31 Май 2016, обменяеми до 31.08.2021

MVR 500 (1990,6)(150*70mm)

MVR 100 (1983+)(150*70mm)

MVR 50 (1983+)(150*70mm)

MVR 20 (1983+)(150*70mm)

MVR 10 (1983+)(150*70mm)

MVR 5 (1983+)(150*70mm)

MVR 5 000 (2015com)165*80

MVR 1 000 (2015)(150*70mm)

MVR 500 (2015)(150*70mm)

MVR 100 (2015)(150*70mm)

MVR 50 (2015)(150*70mm)

MVR 20 (2015)(150*70mm)

MVR 10 (2015)(150*70mm)

MVR 5 (2017)(150*70mm)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

MVR 5 000, 1 000, 500, 100, 50, 20, 10, 5 (2015,17) 

xx / xx %

в обръщение

MVR 500, 100, 50, 20, 10, 5 (1983+) в обръщение до 31.5.2016, обменяеми до 31.8.2021

xx / xx %

 31.8.2021

 

MVR 2 заменена с монета 1995

xx / xx %

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

rufiyaa 2 (1995+); 1 (1982+); laari 50, 25, 10, 5, 1 (1984+)

xx / xx %

 

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

300

359 008

Maldivian (official)

Islam (Sunni)

male 62.76

 

Male 81 600

English

 

female 65.42

2002 : 3 900 (148)

 

 

 

 

 

25 laari (1984+)(20.19mm, 4.15g)

10 laari (1984+)(23.11mm, 1.95g)

5 laari (1984+)(20.32mm, 1.00g)

 

1 laari (1984+)(15 mm, .456g)

 

10 laari (1984+)(23.11mm, 1.95g)

5 laari (2012)(16.85mm, 0.62g)

5 laari (1984+)(20.32mm, 1.00g)

1 laari (1984+)(15 mm, .456g)