MACAO

(pataca = 100 avos)

114-MOP

Last 120 days

Text Box: 	Банкнотите ‘pataca’ се издават от ‘Banco Nacional Ultramarino’ (BNU), а сега и от Bank of China (BoC). Името"pataca" идва от популярна в миналото сребърна монета - Мексиканско песо, с португалско име ‘pataca Mexicana’. Китайското наименование е ‘yuan’ (圓), използвано също и за валутите на Китай, Тайван, Хонг Конг.
	На 20 декември 1999,  Макао се завърна към Китай, което бе отбелязано с юбилейна емисия банкноти (без 10 патака банкнота).
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: free
	Local currency:
  In: free
 Out: free

MOP 10 (2009) BoC

MOP 10 (2005)(138*69mm) BNU

MOP 10 (2001) BoC

MOP 10 (2003,01 similar) BNU

MOP 10 (1991)(138*69mm) BNU

MOP 10 (1995) BoC

Банкноти в обръщение (1992+)

Монети в обръщение (1992+)

Oval: курс в лева

демодирани –10%

демодирани –10%

MOP 100 (2012 comm) BoC

MOP 100 (2009) BoC

MOP 100 (2005)(153*76.5mm) BNU

MOP 100 (1999,95 similar) BoC

MOP 100 (2003,99,92 similar) BNU

Macau_BNU_10_patacas_2014.01.01_PNL_10220270_fMacau_BNU_10_patacas_2014.01.01_PNL_10220270_rMacau_BDC_10_patacas_2015.01.01_B22a_PNL_09060270_fMacau_BDC_10_patacas_2015.01.01_B22a_PNL_09060270_rMACW2013-0010-BDCoMACW2013-0010-BDCrMACW2013-0010-BNUoMACW2013-0010-BNUr

MOP 10 (2014comm) BNU

MOP 10 (2014comm) BNU

MOP 10 (2013comm)

MOP 10 (2013comm)

MOP 10 (2012comm)

MOP 10 (2012comm)

демодирани –10%

MOP 20 (2019) comm

MOP 20 (2009) BoC

MOP 20 (2005)(143*71.5mm) BNU

MOP 20 (1999,96 similar) BoC

MOP 20 (1999,96 similar) BNU

демодирани –10%

Macau_BOC_20_patacas_2019.00.00_B235a_PNL_AA_000000_fMacau_BOC_20_patacas_2019.00.00_B235a_PNL_AA_000000_r

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

MOP 1 000 (1998+); 500 (1990+); 100,50 (1992+); 20 (1996+); 10 pat.(2001+)

xx / xx %

в обръщение

купуваме по-старите (демодирани) банкноти с 10 % по-ниско от курс купува

xx / xx %

демодирани

 

10 patacas (BNU-1991, BoC-1995) обменяха се до 26.5.2009 !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

patacas 10 (1997+), 5 (1992+), 1 (1998+); avos 50, 20, 10 (1993+)

xx / xx %

 

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

25.4

449 198

Cantonese 88 %

Buddhist 50 %

male 79.29

 

 

Hokkien 4.4 %

Roman Catholic 15 %

female 85.09

2005 : 19 400 (53)

 

 

 

 

 

50 avos (1993)

20 avos (1993)

10 avos (1993)

MOP 1 000 (2009) BoC

MOP 1 000 (2005+)163*81.5 BNU

MOP 1 000 (1999,95 similar) BoC

MOP 1 000 (1999,91,88 similar)BNU

MOP 500 (2009) BoC

MOP 500 (2005,+)158*79 BNU

MOP 500 (1999,95 similar) BoC

MOP 500 (2003,99,90 similar) BNU

MOP 50 (2009)(148/74) BoC

MOP 50 (2008) BoC

MOP 50 (1999,95 similar) BoC

MOP 50 (1999,92 sim)(148*74mm) BNU

10 patacas (1997+)

5 patacas (1992+)

2 patacas (1998+)

1 pataca (1992+)