LITHUANIA

(litas (litai) = 100 centu)

110-LTL

Text Box: 	
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more than equivalent of 7000 LTL (2900 EUR)
 Out: up to amount imported and declared
	Local currency:
  In: free up to 10 000 LTL
 Out: free up to 10 000 LTL
Text Box: за да видите по-старите, обменяеми банкноти и монети, кликнете долната връзка

Банкноти (1997+)

Монети (1997+)

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

LTL 500, 200, 100, 50, 20, 10 (1997+)

xx/ xx % 

обменяеми

без краен срок

LTL 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 (1991-94)  

 

 

 

 

 

На 1.1.2015 Еврото заменя литовския литас 1 EUR = 3.4528 LТЛ

 

 

 

 

 

 

Монети

litas 5, 2, 1; centas 50, 20, 10 litas (1997+)             

xx / xx %

обменяеми

без краен срок

litas 5, 2, 1;  centas 50, 20, 10, 5, 2, 1 (1991)             

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

65 200

3 585 906

Lithuanian 80.6%

Roman Catholic

male 68.94

 

Vilnius 543 500

Russian 8.7 %

 

female 79.28

2005 : 13 700 (67)

Kaunas 379 800

Polish 7 %

 

 

 

EUR/LTL(120) days

latest (Apr 3)

lowest (Jan 23)

highest (Feb 10)

3.45174

3.39181

3.48691

LTL 500 (2000)(147*70mm)

LTL 200 (1997)(135*65mm)

LTL 100 (2000)(135*65mm)

LTL 20 (1997)(135*65mm)

LTL 10 (2001)(135*65mm)

LTL 10 (1997)(135*65mm)

5 litas (1998,99,2000)(27.5mm,10.10g)

2 litas (1998,99,00,01,02)(25mm,7.5g)

1 litas (1998,99,00,01,02)(22.3mm,6.25g)

1 litas (2005)(22.3mm,6.25g) circul commem

1 litas (2004)(22.3mm,6.25g) circul commem

1 litas (1999)(22.3mm,6.25g) circul commem

1 litas (1997)(22.3mm,6.25g) circul commem

50 centas (1997,98,99,2000)(23mm,6g)

20 centas (1997,98,99,2000,07)(20.5mm,4.8g)

10 centas (1997,98,99,00,07,08)(17mm,2.6g)

LTL 50 (2003)(135*65mm)

LTL 50 (1998)(135*65mm)

LTL 20 (2007)(135*65mm)

LTL 20 (2001)(135*65mm)