LIBERYA

(dollar = 100 cents)

107-LRD

Text Box: 	Либерийският долар е въведен през 1982.
	През 1999 е основана ‘The central bank of Liberia’ и на 29.03. 2000 е въведен унифициран либерийски долар равен на един   ‘JJ’ и 2 ‘Liberty’ стари долари.
	Щатският долар също е законно платежно средство в Либерия и се използва заедно с либерийския долар. 	
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: up to 1 000 USD or equivalent in cash
	Local currency:
  In: 
 Out:

Банкноти в обръщение (2016,17)

Oval: курс в лева
Liberia_CBL_500_dollars_2016.00.00_B316a_PNL_AA_0177777_fLiberia_CBL_500_dollars_2016.00.00_B316a_PNL_AA_0177777_rLiberia_CBL_100_dollars_2017.00.00_B315b_P35_AC_6854801_fLiberia_CBL_100_dollars_2017.00.00_B315b_P35_AC_6854801_rLiberia_CBL_50_dollars_2017.00.00_B314b_P34_AD_0170901_fLiberia_CBL_50_dollars_2017.00.00_B314b_P34_AD_0170901_rLiberia_CBL_20_dollars_2017.00.00_B313b_PNL_AC_7109388_fLiberia_CBL_20_dollars_2017.00.00_B313b_PNL_AC_7109388_r

Банкноти в обръщение (1999,2003)

LRD 5 (1989)(‘JJ’)

LRD 5 (1991)(‘Liberty’)

dollars 10 (2000-millennium) many types

cents 50 (1999+)

cents 25 (1999+)

LRD 500 (2016,17)

LRD 100 (2016,17)

LRD 50 (2016,17)

LRD 20 (2016,17)

LRD 10 (2016,17)

LRD 5 (2016,17)

LRD 100 (1999,03)

LRD 50 (1999,03)

LRD 20 (1999,03)

LRD 10 (1999,03)

LRD 5 (1999,03)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

LRD 500, 100, 50, 20, 10, 5 (2016,17)

xx / xx %

в обръщение

 

LRD 100, 50, 20, 10, 5 (1999,2003)

xx / xx %

в обръщение

 

‘JJ’ 5 долари от 1989 и ‘Liberty’ 5 долари от 1981 не са обменяеми !!

xx / xx %

за колекционери

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

$ 10 Millennium (2000) , 1; cents 50, 25, 10, 5

xx / xx %

 

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

111 370

3 042 044

English (official)

indigenous beliefs 40 %

male 37.03

 

Monrovia 550 200

 

Christian 40 %

female 40.81

2005 : 700 (227)

 

 

Islam 20%

 

 

USD/LRD(120 days)

latest (Apr 3)

lowest (Oct 19)

highest (Feb 7)

54

50

55