LATVIA

(lat = 100 santims)

105-LVL

Last 120 days

Text Box: 	
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: free
	Local currency:
  In: free
 Out: free

Банкноти (1992+)

Монети (1992+)

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

LAT 500, 100, 50, 20, 10, 5 (1992+)

xx / xx % 

обменяеми

без краен срок

 

 

 

 

На 1.1.2014 Еврото заменя латвийския лат 1 EUR = .702804 LАТ

 

 

 

 

 

 

 

Монети

lats 100, 2, 1; santims 50, 20, 10, 5, 2, 1 (1992+)     

xx / xx % 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

64 589

2 274 735

Latvian (official)

Lutheran

male 65.78

 

Riga 706 200

Lithuanian

Roman Catholic

female 76.6

2005 : 12 800 (72)

Daugavpils 111 700

Russian

Russian Orthodox

 

 

LAT 500 (1992)(130*65mm)

LAT 100 (1992)(130*65mm)

LAT 50 (1992)(130*65mm)

LAT 20 (2004)(130*65mm)

LAT 20 (1992)(130*65mm)

LAT 10 (2000)(130*65mm)

LAT 10 (1992)(130*65mm)

LAT 5 (2001,6 подобни)(130*65mm)

LAT 5 (1996)(130*65mm)

LAT 5 (1992)(130*65mm)

100 lats (1998)(24mm,16.2g) GOLD

2 lats (1999)(26.3mm,9.5g)

2 lats (1992)(24.35mm,6g)

2 lats (1993)(24.35mm,6g)decl independence

1 lat snowman (2007)(21.75mm,4.8g)

1 lat owl fibula (2007)(21.75mm,4.8g)

1 lat ant (2003)(21.75mm,4.8g)

1 lat storck (2001)(21.75mm,4.8g)

1 lat salmon (1992)(21.75mm,4.8g)

50santims (1992,07подобни)(18.8mm,3.5g)

20santims (1992,07подобни)(21.5mm,4g)

10 santims (1992)(19.9mm,3.25g)

5santims(1992,06,07подобни)18.5mm,2.5g)

2santims (1992,00,6,7подобни)(17mm,1.9g)

1santim (92,7,03,5подобни)(15.65mm,1.6g)

1 lat pinecone (2006) (21.75mm,4.8g)

1 lat ligo wreath (2006) (21.75mm,4.8g)

1 lat pretzel (2005)(21.75mm,4.8g)

1 lat cock (2005)(21.75mm,4.8g)

1 lat spriditis (2004)(21.75mm,4.8g)

1 lat mushroom (2004)(21.75mm,4.8g)