LAOS

(new kip = 100 att)

104-LAK

Last 120 days

Text Box: 	Лаоският ‘kip’ е въведен през 1957, когато заменя използвания дотогава  ‘French Indochinese piastre’ при съотношение 1 : 1.
	Оттогава са осъществени 2 парични реформи :
	През 1976 1 Path Lao kip = 20 royal kip.
	През 1979 1 new kip = 100 old kip
	Монетите в деноминация от  10, 20 и 50 att, поради инфлацията, както и дребните банкноти (LAK1: LAK500) практически не се използват .
	USD и THB се използват често
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more than equivalent of 2000 USD
 Out: up to amount declared and imported
	Local currency:
  In: declaration if more than equivalent of 2000 USD
 Out: up to amount declared and imported

LAK 100 000 (2012)

LAK 100 000 (10.2010)(159*68mm)

LAK 50 000 (2006)(152*68mm)

LAK 20 000 (2002)(152*68mm)

LAK 10 000 (2002)(152*68mm)

LAK 5 000 (1997)(152*68mm)

LAK 2 000 (2011)(141*65mm)

LAK 2 000 (1997)(152*68mm)

LAK 1000 (2008)(152*68mm)

LAK 1 000 (1992-98similar)(152*68mm)

LAK 500 (1988)(152*68mm)

LAK 100 (1986)(152*68mm)

LAK 50 (1979)

LAK 20 (1979)

LAK 10 (1979)

LAK 5 (1979)

LAK 1 (1979)

Банкноти в обръщение (1997+)

по-стари Банкноти (1979+), изтеглени или твърде дребни

Монети (1980), изтеглени от обръщение

Text Box: Изтеглена малко след издаването 
За колекционери би могла
Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

LAK  100000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1 000,(1986+)

xx / xx %

в обръщение

kip 500,100, 50, 20, 10, 5, 1 (1979) withdrawn or too small

xx / xx % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

att 50, 20, 10 (1980) are withdrawn from circulation

xx / xx % 

 

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

236 800

6 368 481

Lao (official)

Buddhist 60 %

male 53.07

 

Vientiane 194 200

English

 

female 57.17

2005 : 1 900 (183)

 

French

 

 

 

att 50 (1980)

att 20 (1980)

att 10 (1980)