CHINA

(yuan = 10 jiao = 100 fen)

97-CNY

Text Box: 	Официалната парична единица на Китайската народна република е ‘renminbi’ или ‘ren min bi’.
	Един  yuan е разделен на 10 jiao (角), а едно jiao е разделено на 10 fen (分). Тоест 3.45 yuan би следвало да се чете "3 yuan 4 jiao 5 fen", а не "3 yuan 45 fen". 
	Всички деноминации от 100-yuan до 1-fen съществуват и като банкноти, но дребните fen  вече не се използват.
	Невалидни са и използваните в миналото валутни бонове (Foreign Exchange Certificates).
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more than 5 000 USD or equivalent
 Out: up to amount imported and declared
	Local currency:
  In: up to 6 000 yuan (750 USD)
 Out: up to 6 000 yuan (750 USD)

Банкноти в обръщение (1999+)

Oval: курс в лева
China_PBC_100_yuan_2015.00.00_PNL_ZF09_806677_fChina_PBC_100_yuan_2015.00.00_PNL_ZF09_806677_rChina_PBC_100_yuan_2015.00.00_PNL_J_6101949688_fChina_PBC_100_yuan_2015.00.00_PNL_J_6101949688_rChina_PBC_50_yuan_2019.00.00_B4122as_PNLs_AA00_000000_fChina_PBC_50_yuan_2019.00.00_B4122as_PNLs_AA00_000000_r

CNY 20 (2019)

CNY 20 (2005)

CNY 20 (1999)

CNY 10 (2019)

CNY 10 (2008 commemorative)

China_PBC_20_yuan_2019.00.00_B4121as_PNLs_AA00_000000_fChina_PBC_20_yuan_2019.00.00_B4121as_PNLs_AA00_000000_rChina_PBC_10_yuan_2019.00.00_B4120as_PNLs_AA00_000000_fChina_PBC_10_yuan_2019.00.00_B4120as_PNLs_AA00_000000_rChina_PBC_1_yuan_2019.00.00_B4118as_PNLs_AA00_000000_fChina_PBC_1_yuan_2019.00.00_B4118as_PNLs_AA00_000000_r

CNY 10 (1999+similar)

CNY 5 (2005)

CNY 5 (1999)

CNY 1 (2019)

CNY 1 (1999+)

CNY 100 (1980,90,96)

CNY 50 (1980,90,96)

CNY 10 (1980,90,96)

CNY 5 (1980,90,96)

CNY 2 (1980,90,96)

CNY 1 (1980,90,96)

 5 jiao(1980,90,96)

 2 jiao (1980,90,96)

1 jiao (1980,90,96)

1 yuan (1999+)

1 yuan (1991-98)

1 yuan (1980-86)

5 jiao (2002-03)

5 jiao (1991-98)

1 jiao (1999+)

1 jiao (1991-98)

5 fen (1955-96)

2 fen (1955-96)

1 fen (1955-96)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

CNY 100, 50, 20, 10, 5, 1 (1999+)

xx / xx %

в обръщение

CNY 100, 50, 20, 10, 5, 1; jiao 5, 2, 1 (1980,90,96 датирани)(издадени 1987,97)

xx / xx % 

обменяеми

 ( Yuan (Renminbi) = 10 jiao = 100 fen  )

 

 

през 1995 Китай спира валутните бонове Foreign Exchange Certificates (1979,88) 

 

не се обменят !!

по-старите серии Yuan (1960-72) са окончателно спрени на 1/7/2000

 

Монети

yuan 1; jiao 5, 1; fen 5, 2, 1      

xx / xx %

в обръщение

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

9 596 60

1 313 973 713

Chinese

Officially atheist

male 70.65

 

Beijing 6 619 000

 

Christian 3-4 %

female 74.09

2005 : 6 200 (118)

Shanghai 9 005 600

 

Muslim 1-2 %

 

 

CNY 100 (2015+)

CNY 100 (2015)  юбилейни

CNY 100 (1999+подобни)

CNY 100 (2000) полимерни юбилейни

CNY 50 (2019)

CNY 50 (2005)

CNY 50 (1999)commemorative

CNY 50 (1999)