KYRGYZSTAN

(som = 100 tyyn)

96-KGS

Text Box: 	Валутата на Киргизстан ‘сом’ е пусната в обръщение на 10 май 1993. 
	През следващите 2 години първите ‘сомове’ са изтеглени и заменени с нова, втора серия.
	Между 1997-2005 3-та серия ‘сомове’, а през 2009-10, 4-та е пусната в обръщение.	  
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: free
	Local currency:
  In: free
 Out: free

Банкноти в обръщение (2009+)

Oval: курс в лева

Монети в обръщение (2008+)

10 Som (2009) (24.5mm,5.4g)

5 Som (2008) (23mm,4.2g)

3 Som (2008) (21mm,3.2g)

1 Som (2008) (19mm,2.5g)

50 tyn (2008) (17mm,1.8g)

10 tyn (2008) (15mm,1.3g)

1 tyn (2008) (14mm,1g)

по-стари Банкноти (1993+) демодирани и обменяеми

1000 SOM (2000)165*78mm

500 SOM (2000)160*76mm

200 SOM (2000)(155*74mm)

100 SOM (2000)(150*72mm)

100 SOM (1995)(155*65mm)

50 SOM (2000)(145*70mm)

50 SOM (1994)(135*65mm)

20 SOM (2002)(135*65mm)

20 SOM (1994)(135*65mm)

10 SOM (1997)(135*65mm)

10 SOM (1994)(135*65mm)

5 SOM (1997)(135*65mm)

5 SOM (1994)(135*65mm)

1 SOM (1999)(135*65mm)

1 SOM (1994)(135*65mm)

20 SOM (1993)(140*70mm)

5 SOM (1993)(140*70mm)

1 SOM (1993)(140*70mm)

50 tyiyn (1993)(90*70mm)

10 tyiyn (1993)(90*70mm)

1 tyiyn (1993)(90*70mm)

Kyrgyzstan_KB_2000_com_2017.00.00_B233a_PNL_AA_0000155_fKyrgyzstan_KB_2000_com_2017.00.00_B233a_PNL_AA_0000155_rKyrgyzstan_KB_1000_com_2016.00.00_B232a_PNL_BF_9428372_fKyrgyzstan_KB_1000_com_2016.00.00_B232a_PNL_BF_9428372_r

5000 KGS (2009)(156*73mm)

2000 KGS (2017)commemorative

1 000 KGS (2017)

1000 KGS (2010)(150*71mm)

500 KGS (2017)

500 KGS (2010)(138*66mm)

200 KGS (2017)

Kyrgyzstan_KB_200_com_2010.00.00_B28a_PNL_A_00001650fKyrgyzstan_KB_200_com_2010.00.00_B28a_PNL_A_00001650rKyrgyzstan_KB_100_com_2016.00.00_B229a_PNL_CJ_3069096_fKyrgyzstan_KB_100_com_2016.00.00_B229a_PNL_CJ_3069096_rKyrgyzstan_KB_100_com_2009.00.00_B27a_PNL_TC_1501650fKyrgyzstan_KB_100_com_2009.00.00_B27a_PNL_TC_1501650r

200 KGS (2014 юб)(138*66mm)

200 SOM (2010)(138*66mm)

100 KGS (2017,2009) подобни

5000 SOM (2014 юб)(132*63mm)

50 KGS (2017)

50 SOM (2009)(120*58mm)

20 SOM (2009)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

KGS 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 (2009+)

xx / xx %

в обръщение

по-стари и дребни som 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 5, 1 и tyiyn 50, 10, 1 (1993+)

xx / xx % 

демодирани

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

som 10, 5, 3, 1; tyiyn 50, 10, 1 (2008)

xx / xx %

в обръщение

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

198 500

5 213 898

Kyrgyz

Islam 75 %

male 64.16

 

Bishkek (ex Frunze)

Russian

Russian orthodox 20 %

female 72.38

2005 : 1 800 (190)

824 900

(both official)

 

 

 

USD/KGS(120 days)

latest (Apr 3)

lowest (Nov 1)

highest (Mar 1)

41.185

40.72

41.466