CAMBODIA

(new riel = 100 cen)

93-KHR

Last 120 days

Text Box: 	Камбоджанският риел се използва сега предимно за покупка на местна продукция и други дребни търговии, докато американския долар се използва повсеместно, като неофициална втора валута. Особено е разпространена банкнотата от 1 US долар.
	Монетите в номинал от 50, 100, 200, and 500 риела са пуснати през 1995, но поради постепенната инфлация не се използват много понастоящем.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more than equivalent of 10 000 USD 
 Out: previous declaration
	Local currency:
  In: declaration if more than equivalent of 10 000 USD
 Out: previous declaration

KHR 500 (2003)(138*64)

KHR 500 (1995)(133*62)

KHR 200 (1995)(126*60mm)

KHR 100 (2015)(138*64mm)

KHR 100 (2001)(130*60mm)

KHR 100 (1995)(123*59mm)

KHR 50 (2002)(130*60mm)

Банкноти в обръщение (1995+)

Монети в обръщение (1995)

Oval: курс в лева

KHR 5 000 (2001+)(146*68mm)

KHR 5 000 (1995)(138*67mm)

KHR 2 000 (2017)

KHR 2 000 (2013)(146*68mm)

KHR 2 000 (2008)(146*68mm)

KHR 2 000 (1995)(128*67mm)

KHR 1 000 (2013)(138*64mm)

KHR 1 000 (2006))(138*64mm)

KHR 1 000 (1999)(138*64)

KHR 1 000 (1995)(128*67mm)

KHR 500 (2013)(138*64)

KHR 20 000 (1995)(147*67mm)

KHR 15 000 (2019) commemorative

KHR 10 000 (2015)(155*72mm)

KHR 10 000 (2001)(146*68mm)

KHR 10 000 (1995)(138*67mm)

KHR 5 000 (2017)

Cambodia_NBC_1000_riels_2016.00.00_B431as_PNLs_0000000_fCambodia_NBC_1000_riels_2016.00.00_B431as_PNLs_0000000_r

KHR 100 000 (2013)(170*75mm)

KHR 100 000 (1995+)(156*67mm)

KHR 50 000 (2014)(155*72mm)

KHR 50 000 (2001+)(150*70mm)

KHR 50 000 (1995(147*67mm)

KHR 20 000 (2008,18) (150*70mm)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

KHR 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1 000, 500, 200, 100, 50 (1995+)

xx / xx %

в обръщение

 

Използваните преди това банкноти :

 Indochina (1921-54); Cambodia Kingdom (1956-1970); Khmer Republic (1970-1975);

People Republic of Kampuchea (1979-1991) , issue of 1980, 1987,

не се обменят,  но бихме купили за колекционери

не

невалидни

Монети

riels 500, 200, 100, 50 (1994)     

xx / xx %

в обръщение

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

181 040

13 881 427

Khmer (official)

Theravada Buddhist 95 %

male 56.98

 

Phnom Penh 1 169 800

English

 

female 60.95

2005 : 2 100 (176)

 

French

 

 

 

500 riels (1994)(26mm, 2mm, 6.5g)

200 riels (1994)(20mm, 1.2mm, 2.4g)

100 riels (1994)(18mm,1.2mm, 2g)

50 riels (1994)(16mm, 2mm, 1.2g)