KAZAKHSTAN

(tenge = 100 tiyn)

91-KZT

Last 120 days

Text Box: 	Първите банкноти тенге са пуснати в обръщение на 15.11.1993 и са печатани в Англия, докато монетите са сечени в Германия.
	През 1995 отваря врати и местна печатница за пари, в която се печатат последователно няколко серии банкноти.
	В Казхстан изтеглените банкноти вървят паралелно 1 год и се обменят 10 год след това.
	
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free (declaration if re-export of more than 3000 $ intended)
 Out: previous declaration or proof of origin
	Local currency:
  In: 
 Out:

Банкноти в обръщение (2011+)

Монети в обръщение (1997+)

необменяеми Банкноти (1993-4)

Oval: курс в лева
Kazakhstan_NBK_20000_tenge_2015.00.00_B144a_PNL_AA_5896555_fKazakhstan_NBK_20000_tenge_2015.00.00_B144a_PNL_AA_5896555_r

по-стари Банкноти (2006+) в обръщение до 30.10.2016 и обменяеми до 30.06.2020

KZT 10 000 (2006)(149*79mm)

KZT 5 000 (2008com)(144*76mm)

KZT 5 000 (2006)(144*76mm)

KZT 2 000 (2011comm)(139*73mm)

KZT 2 000 (2006)(139*73mm)

KZT 1 000 (2010com)(134*70mm)

KZT 1 000 (2011com)(134*70mm)

KZT 1 000 (2006)(134*70mm)

KZT 500 (2006)(130*67mm)

KZT 200 (2006)(126*64mm)

още по-стари Банкноти (1998-2002) обменяеми до 14.11.2018

KZT 2 000 (1996)(144*69mm)

KZT 1 000 (1994)(144*69mm)

KZT 500 (1994)(144*69mm)

KZT 200 (1993)(144*69mm)

KZT 100 (1993)(144*69mm)

KZT 50 (1993)(144*69mm)

KZT 20 (1993)(144*69mm)

KZT 10 (1993)(144*69mm)

KZT 5 (1993)(124*62mm)

KZT 3 (1993)(124*62mm)

KZT 1 (1993)(124*62mm)

50 tyin (1993)

20 tyin (1993)

10 tyin (1993)

5 tyin (1993)

2 tyin (1993)

1 tyin (1993)

необменяеми Монети (1993-4)

Kazakhstan_NBK_10000_tenge_2016.00.00_B145a_PNL_KA_3000000_fKazakhstan_NBK_10000_tenge_2016.00.00_B145a_PNL_KA_3000000_r

KZT 5 000 (2011)(144*76mm)

KZT 2 000 (2013)(139*73mm)

KZT 1 000 (2014)(134*70mm)

KZT 1 000 (2013comm)(134*70mm)

KZT 500 (2017)

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

2 717 300

15 233 344

Kazak 64.4%

Islam 47 %

male 61.21

 

Astana 288 200

Russian (official)

Russian Orthodox 44 %

female 72.2

2005 : 8 700 (92)

Almaty (1997ex capital)

 

Protestant 2 5

 

 

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

KZT 20 000 (2015), 10 000 (2011,12,17), 5 000 (2011), 2000 (2013), 1000 (2014,13), 500 (2017)

xx / xx %

в обръщение

KZT 10 000, 5 000, 2000, 1000, 500, 200 (2006) в обръщение до 30.10.2016

xx / xx %

30.06.2020

KZT 10 000 (2003); 5 000 (1998-01); 2000 (2000), 1000, 500, 200 (1999)

xx / xx %

14.11.2018

KZT 2 000 (1996), 1 000 (1994); KZT 500 (1994), 200 (1993)  и KZT 100, 50, 20, 10, 5, 3, 1

не

не

Монети

tenge 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 (1997+)

xx / xx %

в обръщение

tiyn 50, 20, 10, 5, 2, 1 (1993-хартиени ); 50, 20, 10, 5, 2 (1994-монети)

?? / ?? %

??

tenge 20, 10, 5, 3, 1 (1993) ВЕЧЕ НЕ !!!

не

не

KZT 10 000 (2003)(149*74mm)

KZT 5 000 (2001)(149*74mm)

KZT 5 000 (2001цомм)(149*74mm)

KZT 5 000 (1998)(149*74mm)

10 tenge (1997)(19.56mm,2.81g)

5 tenge (1997+)(17.27mm,2.18g)

2 tenge (1997+)(16mm,1.84g)

1 tenge (1997+)(15mm,1.63g)

100 tenge (2002)(24.5mm,6.65g)

50 tenge (2006+)(31mm,11.37g)

20 tenge (1997+)(18.27mm,2.9g)

KZT 2 000 (2000)(144*69mm)

KZT 1 000 (2000)(144*69mm)

KZT 500 (1999,02)(144*69mm)

KZT 200 (1999,02)(144*69mm)

20 tenge (1993)(31mm,11.37g)

10 tenge (1993)(25mm,7.43g)

5 tenge (1993)(21.87mm,4.71g)

3 tenge (1993)(19.56mm,3.48g)

1 tenge (1993)(17.27mm,2.26g)

50 tyin (1994)(25mm,7.43g)

20 tyin (1994)(21.87mm,4.71g)

10 tyin (1994)(19.56mm,3.48g)

5 tyin (1994)(17.27mm,2.26g)

2 tyin (1994)(17.27mm,2.26g)

KZT 20 000 (2015)(155*79mm)

KZT 10 000 (2016) (149*79) comm

KZT 10 000 (2012)(149*79mm)

KZT 10 000 (2011comm)(149*79mm)