CAPE VERDE

(escudo = 100 centavos)

90-CVE

Text Box: 	След обявяване на независимостта през 1975, Капо Верде ескудото е  равно на португалското ескудо,  а от 1999, двете са вързани при съотношение :  PTE 1 = CVE 0.55, или горе-долу CVE 1 = PTE 1.8182. 
	След преминаване на Португалия към Еврозоната  съотношението, пресметнато към еврото е  EUR 1 = CVE 110.265.
	Използваните сега монети са въведени през 1994 в деноминации :  1, 5, 10, 20, 50, 100 ескудо. Издадени са 4 серии с птици, кораби, растения и животни. 
	Монета от 200 ескудо е издадена през 2005, по случай 30 години от обявяване на независимостта.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free, declaration if re-export intended
 Out: free up to equiv of 20 000 CVE (231 $) or previous declaration
	Local currency:
  In: forbidden
 Out: forbidden

Банкноти в обръщение (2015)

Oval: курс в лева
Cape_Verde_BCV_5000_escudos_2014.07.05_B221a_PNL_JA_442343_rCape_Verde_BCV_5000_escudos_2014.07.05_B221a_PNL_JA_442343_f

по-стари Банкноти (2005, 07) се обменят до 16.11.2027

Cape_Verde_BCV_2000_escudos_2014.07.05_B20a_PNL_GM_736940_fCape_Verde_BCV_2000_escudos_2014.07.05_B20a_PNL_GM_736940_rCape_Verde_BCV_1000_escudos_2014.07.05_B19a_PNL_EJ_818711_fCape_Verde_BCV_1000_escudos_2014.07.05_B19a_PNL_EJ_818711_rCape_Verde_BCV_500_escudos_2014.06.05_B218a_PNL_CL_000408_fCape_Verde_BCV_500_escudos_2014.06.05_B218a_PNL_CL_000408_r

CVE 5 000 (2015)(148*74mm)

CVE 2 000 (1999)(142*71mm)

CVE 1 000 (2007)(136*66mm)

CVE 500 (2007)(130*65mm)

CVE 200 (2005)(121*62mm)

Монети в обръщение (1994+)

по-стари Банкноти (1992), обменяеми до 30.03.2019

обменяеми до 30.3.2019

обменяеми до 30.3.2019

CVE 2 500 (1989)

CVE 1 000 (1989)(143*67mm)

CVE 500 (1989)(136*67mm)

CVE 200 (1989)(129*67mm)

CVE 100 (1989)(122*67mm)

обменяеми до 24.4.2016

CVE 5 000 (2015)(131*65mm)

CVE 2 000 (2015)(142*71mm)

CVE 1 000 (2015)(136*66mm)

CVE 500 (2015)(131*65mm)

CVE 200 (2021) хартия

CVE 200 (2015)(124*63mm)полимер

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

CVE 5 000, 2 000, 1 000, 500, 200 (2015, 21)

xx / xx %

в обръщение

CVE 5 000, 2 000, 1 000, 500, 200 (2005,7) са обменяеми до 16.11.2027

xx / xx %

16.11.2027

CVE 1 000, 500, 200, 100 (1992)

?? / ?? %

30.03.2019

CVE 2500, 1 000, 500, 200, 100 (1989)

?? / ?? %

виж снимките

 

серия 1977 е изтеглена от обръщение и не се обменя

не

не се обменят !!

Монети

escudos 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 (1994+)            

xx / xx %

в обръщение

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

4 030

420 979

Portuguese

Roman Catholic

male 67.13

 

Praia 99 400

Criuolo

Protestant

female 73.86

2005 : 6 200 (119)

Mindelo 66 100

 

 

 

 

250 Escudos (2010) 35 yrs Independence

200 Escudos (2005) 30 yrs Independence

200 Escudos (1995) 20 yrs Independence

200 Escudos (1995)

100 escudos(1994+)(26mm,11g) ships serie

100 escudos(1994+)(26mm,11g) birds serie

100 escudos(1994+)(26mm,11g) plants serie

50 escudos(1994+)(28mm,7.4g) ships serie

50 escudos(1994+)(28mm,7.4g) birds serie

50 escudos(1994+)(28mm,7.4g) plants serie

20 escudos(1994+)(25mm,5.9g) ships serie

20 escudos(1994+)(25mm,5.9g) birds serie

20 escudos(1994+)(25mm,5.9g) plants serie

10 escudos(1994+)(22mm,4.57g) ships serie

10 escudos(1994+)(22mm,4.57g) birds serie

10 escudos(1994+)(22mm,4.57g) plants serie

5 escudos(1994+)(21mm,4g) ships serie

5 escudos(1994+)(21mm,4g) birds serie

5 escudos(1994+)(21mm,4g) plants serie

1 escudo (1994+)(18mm,2.5g) ships serie

1 escudo (1994+)(18mm,2.5g) birds serie

1 escudo (1994+)(18mm,2.5g) plants serie

CVE 1 000 (1992)(143*67mm)

CVE 500 (1992)(136*67mm)

CVE 1 000 (2007)(136*66mm)