IRAQ

(new dinar = 100 fils)

85-IQD

Text Box: 	Новите  динари (new Iraqi dinar) са пуснати в обръщение на 15.10.2003. 
	Обмяната на старите динари в нови е приключила на 15.01.2004, при курс 1new = 1old, за динарите със Садам, печатани след 1991г и 
150 new dinars=1 “swiss” dinar, за печатаните преди първата война в залива по швейцарска технология серия банкноти използвани след войната в Иракски Кюрдистан.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: free
	Local currency:
  In: free
 Out: free

Банкноти в обръщение (2003+)

Oval: курс в лева
Iraq_CBI_50000_dinars_2015.00.00_B356a_PNL_1_1270015_fIraq_CBI_50000_dinars_2015.00.00_B356a_PNL_1_1270015_rIraq_CBI_25000_dinars_2013.00.00_B55a_PNL_122_6671222_fIraq_CBI_25000_dinars_2013.00.00_B55a_PNL_122_6671222_rIraq_CBI_10000_dinars_2013.00.00_B54a_PNL_86_3083652_fIraq_CBI_10000_dinars_2013.00.00_B54a_PNL_86_3083652_rIraq_CBI_5000_dinars_2013.00.00_B53a_PNL_159_0802698_fIraq_CBI_5000_dinars_2013.00.00_B53a_PNL_159_0802698_r

Монети (2004)-изтеглени от обръщение

изтеглени от обръшение!!

IQD 10 000 (2003)

IQD 5000 (2014)

IQD 5000 (2003)

IQD 1000 (2018)

IQD 1000 (2014)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

IQD 50 000, 25 000, 10 000, 5 000, 1 000, 500, 250 (2003+)

xx / xx %

в обръщение

IQD 50 (2003) са изтеглени от обръщение

??

изтеглени

 

!!!! всички стари иракски динари са невалидни !!!!

 

не се обменят!!

 

 

 

 

Монети

dinars 100, 50, 25 (2004) 

??

изтеглени

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

433 970

26 783 383

Arabic (official)

Islam (Shiite) 60-65 %

male 67.49

 

Baghdad 5 772 000

Kurdish, Turkoman

Islam (Sunni) 32-37 %

female 69.97

2005 : 3 400 (156)

Mosul 1 377 000

Assyrian

others 3 %

 

 

IQD 50 000 (2016)

IQD 25 000 (2014)

IQD 25 000 (2003)

IQD 10 000 (2014)

IQD 1 000 (2003)

IQD 500 (2018)

IQD 500 (2003,14)

IQD 250 (2014)

IQD 250 (2003)

IQD 50 (2003)