INDONESIA

(rupiah = 100 cen (not used))

84-IDR

Text Box: 	
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more than 11 455 USD 
 Out: free, previous declaration if more than 11 455 USD
	Local currency:
  In: free up to 99 999 900 IDR (11 455  USD)
 Out: free up to 99 999 900 IDR (11 455  USD)

Банкноти в обръщение (2017)

Монети в обръщение (2016)

Oval: курс в лева
Indonesia_BI_100000_rupiah_2017.00.00_B615b_PNL_SAD_350394_fIndonesia_BI_100000_rupiah_2017.00.00_B615b_PNL_SAD_350394_rIndonesia_BI_50000_rupiah_2017.00.00_B614b_PNL_JAO_866948_fIndonesia_BI_50000_rupiah_2017.00.00_B614b_PNL_JAO_866948_rIndonesia_BI_20000_rupiah_2017.00.00_B613b_PNL_CAJ_932261_fIndonesia_BI_20000_rupiah_2017.00.00_B613b_PNL_CAJ_932261_r

Банкноти в обръщение (2000:2014)

Indonesia_BI_10000_rupiah_2017.00.00_B612b_PNL_EBD_245056_fIndonesia_BI_10000_rupiah_2017.00.00_B612b_PNL_EBD_245056_r

IDR 100 000 (2017)

IDR 50 000 (2017)

IDR 20 000 (2017)

IDR 10 000 (2017)

IDR 5 000 (2017)

IDR 2 000 (2017)

IDR 1 000 (2017)

IDR 100 000 (2004-14)

IDR 50 000 (2005)

IDR 20 000 (2004)

IDR 10 000 (2005)

IDR 5 000 (2001)

IDR 2 000 (2000)

IDR 1 000 (2000)

Related imageRelated image

Монети в обръщение (1991+) (подобни)

по-стари Банкноти, обменяеми до 31.12.2018

IDR 100 000 (1999)

IDR 50 000 (1999)

IDR 20 000 (1998)

IDR 10 000 (1998)

по-стари Банкноти, обменяеми до 14.11.2029 ??

IDR 0.50 (1964)

IDR 0.25 (1964)

IDR 0.10 (1964)

IDR 0.05 (1964)

по-стари Монети, обменяеми до..

Text Box: Rp 25 (1991) until 30.08.2020
Text Box: Rp 10 (1979) until 14.11.2029
Text Box: Rp 10 (1971) until 14.11.2029
Text Box: Rp 2 (1970) until 14.11.2029
Text Box: Rp 10 (1979) until 14.11.2029

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти 

IDR 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 2000, 1000 (2017)

xx / xx %

в обръщение 

IDR 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 2000, 1000 (2000-2014)

 

по-стари (1964+) обменяеми до ?? виж сроковете за обмяна на снимките по-долу

xx / xx %

обменяеми

Монети

rupiah 1000, 500, 100, 50, 25 (1991+)

xx / xx %

в обръщение

по-стари (1970+) обменяеми до ?? виж сроковете за обмяна на снимките по-долу

xx / xx %

обменяеми

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

1 919 440

245 452 739

Bahasa Ind(official)

Islam 88 %

male 67.13

 

Jakarta 8 227 900

English , Dutch

Protestant 5 %

female 72.13

2005 : 3 700 (150)

Surabaya 3 038 800

Javanese

Roman Catholic 3 %

 

 

IDR 100 000 (2017)

IDR 100 000 (1999)(151*65mm)

IDR 50 000 (2005)(149*65mm)