INDONESIA

(rupiah = 100 cen (not used))

84-IDR

Text Box: 	
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more than 11 455 USD 
 Out: free, previous declaration if more than 11 455 USD
	Local currency:
  In: free up to 99 999 900 IDR (11 455  USD)
 Out: free up to 99 999 900 IDR (11 455  USD)

Банкноти в обръщение (2017)

Монети в обръщение (2016)

Oval: курс в лева
Indonesia_BI_100000_rupiah_2017.00.00_B615b_PNL_SAD_350394_fIndonesia_BI_100000_rupiah_2017.00.00_B615b_PNL_SAD_350394_rIndonesia_BI_50000_rupiah_2017.00.00_B614b_PNL_JAO_866948_fIndonesia_BI_50000_rupiah_2017.00.00_B614b_PNL_JAO_866948_rIndonesia_BI_20000_rupiah_2017.00.00_B613b_PNL_CAJ_932261_fIndonesia_BI_20000_rupiah_2017.00.00_B613b_PNL_CAJ_932261_r

Банкноти в обръщение (2000:2014)

Indonesia_BI_10000_rupiah_2017.00.00_B612b_PNL_EBD_245056_fIndonesia_BI_10000_rupiah_2017.00.00_B612b_PNL_EBD_245056_r

IDR 100 000 (2017)

IDR 50 000 (2017)

IDR 20 000 (2017)

IDR 10 000 (2017)

IDR 5 000 (2017)

IDR 2 000 (2017)

IDR 1 000 (2017)

IDR 100 000 (2004-14)

IDR 50 000 (2005)

IDR 20 000 (2004)

IDR 10 000 (2005)

IDR 5 000 (2001)

IDR 2 000 (2000)

IDR 1 000 (2000)

Related imageRelated image

Монети в обръщение (1991+) (подобни)

по-стари Банкноти, обменяеми до 31.12.2018 ???

IDR 100 000 (1999)

IDR 50 000 (1999)

IDR 20 000 (1998)

IDR 10 000 (1998)

IDR 0.50 (1964)

IDR 0.25 (1964)

IDR 0.10 (1964)

IDR 0.05 (1964)

по-стари Монети, обменяеми до..

Text Box: Rp 25 (1991) until 30.08.2020
Text Box: Rp 10 (1979) until 14.11.2029
Text Box: Rp 10 (1971) until 14.11.2029
Text Box: Rp 2 (1970) until 14.11.2029
Text Box: Rp 10 (1979) until 14.11.2029

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти 

IDR 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 2000, 1000 (2017)

xx / xx %

в обръщение 

IDR 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 2000, 1000 (2000-2014)

xx / xx %

в обръщение 

 

по-стари (1964+) обменяеми до ?? виж сроковете за обмяна на снимките по-долу

xx / xx %

обменяеми

Монети

rupiah 1000, 500, 100, 50, 25 (1991+)

xx / xx %

в обръщение

по-стари (1970+) обменяеми до ?? виж сроковете за обмяна на снимките по-долу

xx / xx %

обменяеми

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

1 919 440

245 452 739

Bahasa Ind(official)

Islam 88 %

male 67.13

 

Jakarta 8 227 900

English , Dutch

Protestant 5 %

female 72.13

2005 : 3 700 (150)

Surabaya 3 038 800

Javanese

Roman Catholic 3 %

 

 

IDR 100 000 (2017)

IDR 100 000 (1999)(151*65mm)

IDR 50 000 (2005)(149*65mm)