ZIMBABWE

(dollar = 100 cents)

80-ZWD

Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: permission of Reserve Bank if more than 500 USD
	Local currency:
  In: forbidden
 Out: forbidden

последната серия  долари (2009)( не се използват от 30.06.2009)

500 dollars (2.2.2009)

100 dollars (2.2.2009)

50 dollars (2.2.2009)

20 dollars (2.2.2009)

10 dollars (2.2.2009)

5 dollars (2.2.2009)

 

1 dollar (2.2.2009)

 

10 million dollars (2008)

5 million dollars (2008)

750 000 dollars (2007)

50 000 dollars (2007)

1000 dollars (2006)

1 dollar (2006)

Oval: курс в лева
Text Box: 	Зимбабвийският долар заменя през 1980 Родезийския долар в суотнощение1:1 и по онова време е равен на USD
	След периоди на инфлация и хиперинфлация и 3 деноминации Зимбабвийският долар е изоставен като платежно средство през 2009 и понастоящем се продава за сувенир.

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

390 580

12 236 805

English (official)

Sincretic(indigenous+Christian) 50 %

male 40.2

 

Harare 1 917 700

Shona, Ndebele...

Christian 25 %

female 38.03

2005 : 1 900 (185)

Bulawayo 965 000

 

Indigenous beliefs 24 %

 

 

На 27 Юни 2019 финансовият министър обяви, че само RTGS “bond dollars” остават за разплащане в Зимбабве.  С валута ще се плащат само самолетни услуги. Засега  RTGS “bond dollars” са налични само в банкноти * 5, 2,

Вероятно скоро ще видим и по едри. Към 28 юни 2019 те се търгуват официално за 6 / USD, а на черния пазар 12-15 за USD.