SAMOA

(tala = 100 sene)

78-WST

Text Box: 	 Monetary Board of Western Samoa е основан с парламентарен акт през 1974, и започва работа през 1975. Всички стари банкноти издадени от Борда се обменят и до днес.
	Central bank of Samoa е основана през 1984 и започва работа през 1985. 
	До 1985 талата е вързана към Новозеландския долар, а оттогава насам към група от валути.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free, must declare
 Out: up to amount imported and declared 
	Local currency:
  In: free
 Out: up to 2 000 tala (716 USD)

Банкноти в обръщение (2008+)

 10 tala (1980)

 5 tala (1980)

 2 tala (1980)

1 tala (1980)

1 tala (1986) World Wildlife Fund

1 tala (1977) Queen’s Silver Jubilee

1 tala (1974) Boxing

1 tala (1969) R.L. Stevenson

1 tala (1967)

50 sene (2000)

20 sene (1974-96)

10 sene (1974-96)

5 sene (1974-96)

2 sene (2000)

2 sene (1974-96)

1 sene (1974-96)

WST 100 (2004) (152.4*69.85mm)

WST 50 (2004) (152.4*69.85mm)

WST 50 (1990) (140*72)

WST 20 (1985-2004,similars)

WST 10 (1985-2004,similars)

WST 5 (1985-04 similars)

WST 2 (1985)

Oval: курс в лева
Samoa_CBS_100_T_2012.00.00_B19a_PNL_JD_0800001_fSamoa_CBS_100_T_2012.00.00_B19a_PNL_JD_0800001_rSamoa_CBS_50_T_2008.08.01_B18a_PNL_RE_1605101_fSamoa_CBS_50_T_2008.08.01_B18a_PNL_RE_1605101_r2 Tālā - Tui Atua Tupua Tamasese Efi – obverse

Монети в обръщение (2011)

2 Tālā - Tui Atua Tupua Tamasese Efi – reverse1 Tālā - Tui Atua Tupua Tamasese Efi – obverse1 Tālā - Tui Atua Tupua Tamasese Efi – reverse50 Sene - Tui Atua Tupua Tamasese Efi – obverse50 Sene - Tui Atua Tupua Tamasese Efi – reverse20 Sene - Tui Atua Tupua Tamasese Efi – obverse

tala 2 (2011) (10g*25.6mm)

tala 1 (2011) (8g*21.5mm)

50 Sene (2011) (5g*24.2mm)

20 Sene (2011) (3.64g*22mm)

10 Sene (2011) (3.3g*19mm)

WST 20 (2008) (139*71mm)

WST 10 (2019 юбилейна)

WST 10 (2008)(139*71мм)

WST 5 (2008)(139*71мм)

WST 2 (2004) polymer

Samoa_CBS_10_tala_2019.00.00_B121a_PNL_PG-XVI_0000000_fSamoa_CBS_10_tala_2019.00.00_B121a_PNL_PG-XVI_0000000_r

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

WST 100, 50, 20, 10, 5 (2008+)(‘Central Bank of Samoa’)

xx / xx %

в обръщение 

2 tala (2004) and older tala 100, 50, 20, 10, 5, 2 (1985+) (‘Central Bank of Samoa’)

?? %

обменяеми??

 

older tala 20, 10, 5, 2, 1 (1975+) (‘Monetary Board of  Western Samoa’) 

?? %

 

 

 

 

Монети

2,1 tala; sene 50, 20, 10 (2011)

xx / xx %

в обръщение

 

2,1 tala; sene 50, 20, 10, 5, 2, 1 (1976+)

?? %

?? %

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

2 944

176 908

Samoan

Christian 99.7 %

male 67.93

 

Apia 35 900

English

 

female 73.65

2005 : 5 600 (125)

 

 

 

 

 

WST 100 (2008) (139*71mm)

WST 50 (2013)

WST 50 (2008) (139*71mm)

WST 50 (2012) юбилейна

USD/WST(120 days)

latest (Nov.5)

lowest (sep.28)

highest (Jul.11)

2.73973

2.73224

2.93255