DOMINICAN REPUBLIC

(peso oro = 100 centavos)

72-DOP

Last 120 days

Text Box: 	Доминиканското песо (RD$) е националната валута, но в много туристически ориентирани магазини и хотели се приемат, дори се предпочитат американски долари.
	Преди години песото е било равно на долара, но в последните години се наблюдава постепенен спад , като през  2006-2007 например, стойността му беше между (33-34/$ 2006-7); (36 /$ 2009); (46 /$ 2016)
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more than 10 000 USD
 Out: up to amount imported and declared
	Local currency:
  In: notes up to 20 000 DOP(618 USD), coins up to 100 DOP
 Out: notes up to 20 000 DOP(618 USD), coins up to 100 DOP

Банкноти в обръщение (2014+)

25 pessos (2005)

10 pessos (2005)

5 pessos (1997)

1 peso (1991,92,93,97,00,02)

Oval: курс в лева
Dominican_Republic_BCRD_200_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0276728_fDominican_Republic_BCRD_200_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0276728_rDominican_Republic_BCRD_100_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0490739_fDominican_Republic_BCRD_100_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0490739_rDominican_Republic_BCRD_50_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0093119_fDominican_Republic_BCRD_50_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0093119_r

по-стари, Банкноти в обръщение (2000+)

DOP 2 000 (2002+)(156*67mm)

DOP 2 000 (2000-01)(156*67mm)

DOP 1 000 (2002+)(156*67mm)

DOP 1 000 (2000-01)(156*67mm)

DOP 500 (2002+)(156*67mm)

DOP 500 (2000-01)(156*67mm)

DOP 200 (2007+)

DOP 100 (2002+)(156*67mm)

DOP 100 (2000-01)(156*67mm)

DOP 50 (2002+)(156*67mm)

DOP 50 (2000-01)(156*67mm)

DOP 20 (2010)polymer

DOP 20 (2002+)(156*67mm)

DOP 20 (2000-01)(156*67mm)

DOP 10 (2000+)(156*67mm)

Dominican_Republic_BCRD_2000_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0120452_fDominican_Republic_BCRD_2000_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0120452_rDominican_Republic_BCRD_1000_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AC_2429301_fDominican_Republic_BCRD_500_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0256604_fDominican_Republic_BCRD_500_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AA_0256604_rDominican_Republic_BCRD_500_pesos_dominicanos_2017.00.00_B726a_PNL_AA_4579268_fDominican_Republic_BCRD_500_pesos_dominicanos_2017.00.00_B726a_PNL_AA_4579268_rDominican_Republic_BCRD_1000_pesos_dominicanos_2014.00.00_PNL_AC_2429301_r

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

DOP 2 000, 1000, 500, 200, 100, 50 (2014)

xx / xx %

в обръщение

по-стари (pesos 2000+)  в обръщение

xx / xx %

xx

 

по-стари pesos oro (1977+)  в обръщение или обменяеми

?? / ?? %

??

 

 

 

 

Монети

pesos 25, 10, 5, 1 (1992-2005)

xx / xx %

в обръщение

centavos 50, 25, 10, 5, 1 (1977-91)

?? / ?? %

??

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

48 730

9 183 984

Spanish

Roman Catholic 95 %

male 69.94

 

Santo Domingo

 

 

female 73.03

2005 : 6 500 (116)

2 252 400

 

 

 

 

DOP 200 (2014+)

DOP 100 (2014+)

DOP 50 (2014+)

DOP 2 000 (2014+)

DOP 1 000 (2014+)

DOP 500 (2017)

DOP 500 (2014)