GUYANA

(dollar = 100 cents)

68-GYD

Text Box: 	Гвианският долар заменя източно - карибския долар при курс 1:1 през 1966, малко след обявяване независимостта на страната.
	Дребните долари 10, 5, 1 от първата серия не се издават след това, но би трябвало да се обменят още в банката.
	Американските долари са широко приемано платежно средство в Гвиана.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more than 10 000 USD
 Out: up to amount declared and imported
	Local currency:
  In: free
 Out: free

Last 120 days

GYD 5 000 (2014+)

GYD 1 000 (2019)

GYD 1 000 (2011)

GYD 1 000 (29.3.2006)(156*65mm)

GYD 1 000 (16.12.1999)(156*65mm)

Банкноти в обръщение (1988+)

Монети в обръщение (1996+)

стари (обменяеми?) Банкноти (1965+)

стари , дребни (обменяеми?) Монети (1967+)

Oval: курс в лева
Guyana_BOG_50_dollars_2016.00.00_B119a_PNL_AA_452402_fGuyana_BOG_50_dollars_2016.00.00_B119a_PNL_AA_452402_rGuyana_BOG_1000_dollars_2019.03.04_B120a_PNL_BC_821401_fGuyana_BOG_1000_dollars_2019.03.04_B120a_PNL_BC_821401_r

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

GYD 5000, 1 000, 500, 100, 50, 20  (1988+)

xx / xx %

в обръщение

по-стари dollars 20, 10, 5, 1 (1966+)

?? / ?? %

обменяеми??

 

 

 

 

 

 

 

 

Монети

dollars 10, 5, 1 (1996)

xx / xx %

в обръщение

по-стари cents 50, 25, 10, 5, 1 (1967-1992)

?? / ??

обменяеми?

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

214 970

767 245

English (official)

Christian 50 %

male 62.86

 

Georgetown 227 700

Creole, Hindi,

Hindu 35 %

female 68.28

2005 : 3 900 (147)

 

Urdu

Islam 10 %

 

 

50 cents (1967-92)

25 cents (1967-92)

10 cents (1967-92)

5 cents (1967-92)

1 cent (1967-92)

GYD 1 000 (23.12.1996)(156*65mm)

GYD 500 (2011+)

GYD 500 (24.1.2000)(156*65mm)

GYD 500 (11.10.1996)(156*65mm)

GYD 500 (2.7.1992)(156*65mm)

GYD 100 (29.3.2006)(156*65mm)

GYD 100 (16.3.1998)(156*65mm)

GYD 100 (10.10.1988)(156*65mm)

10 dollars (26.5.1996)(23mm,5g)

5 dollars (26.5.1996)(20.5mm,3.75g)

1 dollar (26.5.1996)(17mm,2.4g)

20 dollars (15.11.1965)

10 dollars (1966-92)

5 dollars (1966-92)

 

1 dollar (1966-92)

 

GYD 50 (2016) commemorative

GYD 20 (16.9.1996+similar)(156*65mm)

GYD 20 (10.10.1988)(156*65mm)