BURUNDI

(franc = 100 centimes)

60-BIF

Last 120 days

Text Box: 	Бурунди е бедна страна с между-племенни нескончаеми битки . Mного ниската посещаемост от туристи (30 000/год) от една страна и от друга ограничението за внос / износ на BIF прави оборота с тях почти нулев. Евентуални големи количества са неприложими, а малките евентуално с колекционерска насоченост.
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: up to imported and declared
	Local currency:
  In: free up to 5 000 BIF
 Out: free up to 5 000 BIF

Банкноти (2015)

Oval: курс в лева
Burundi_BRB_10000_francs_2015.01.15_B40a_PNL_EA_2046081_rBurundi_BRB_10000_francs_2015.01.15_B40a_PNL_EA_2046081_fBurundi_BRB_5000_francs_2015.01.15_B39a_PNL_DA_1963000_rBurundi_BRB_5000_francs_2015.01.15_B39a_PNL_DA_1963000_fBurundi_BRB_2000_francs_2015.01.15_B38a_PNL_CA_0690383_fBurundi_BRB_2000_francs_2015.01.15_B38a_PNL_CA_0690383_rBurundi_BRB_1000_francs_2015.01.15_B237a_PNL_BA_7096359_fBurundi_BRB_1000_francs_2015.01.15_B237a_PNL_BA_7096359_r

предпоследни  Банкноти (2004-09)(по-малки от още по-старите)

BND 10 000 (2015)

BND 5 000 (2015)

BND 2 000 (2015)

BND 1 000 (2015)

BND 500 (2015)

BIF 10 000 (2004)(150*75mm)

BIF 5 000 (2009)(145*73mm!!!)

BIF 2 000 (2009)(140*71mm!!!)

BIF 1 000 (2009)(137*69mm!!!)

BIF 500 (2009)(132*67mm!!!)

по-стари Банкноти

 изтеглени на 30.09.2009!!

BIF 5 000 (1999+)(179*79mm)

BIF 5 000 (1997)

BIF 5 000 (1978-95)

BIF 2 000 (2001)(175*77.5mm)

BIF 1 000 (1994)

BIF 1 000 (1977-91)

BIF 500 (1997)

BIF 500 (1977-88)

BIF 100 (2010)(70*65mm)

BIF 100 (1993+)(150*125mm)

BIF 100 (1977-93)

BIF 50 (1994+)

BIF 50 (1977-93)

BIF 20 (1977-95)

BIF 10 (1981-95)

Монети в обръшение

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

27 830

8 090 068

Kirundi (official)

Roman Catholic 62%

male 49.61

 

Bujumbura 331 700

French  (official)

indigenous 23 %

female 50.99

2005 : 700 (225)

 

Swahili

Islam 10 %, Protestant 5 5

 

 

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

BIF 10 000, 5 000, 2 000, 1 000, 500  (2015)

xx / xx %

в обръщение

предпоследна емисия BIF (преди 2015 - обменят се на 95 % в централната банка)

??

не е фиксиран

още по-стари емисии (преди 2015 - обменят се на 95 % в централната банка)

??

 

 

 

 

Монети

BIF (Fbu) 50 (2011), 10, 5, 1

xx / xx %

в обръщение