BRAZIL

(real = 100 centavos)

58-BRL

Text Box: 	От 1986 до 1994  има 5 девалвации и смяна на парите в Бразилия. 
	В обръщение са само последните BRL (real), въведени на 1.07.1994, като част от така наречения план ‘ Реал’ за стабилизиране на бразилската икономика.
	Нищо от предишни бразилски пари не се обменя (cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real).
Нови серии банкноти  2010+
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free up to equivalent of 10 000 BRL (5000 USD) (if more - declaration)
 Out: same
	Local currency:
  In: same
 Out: same

Банкноти в обръщение (1994+)

по-стари Монети (I серия, 1994-97)

1 Real (1994) (изтеглени от обръщение на 23.12.2003)

Монети в обръщение(1998+)

Oval: курс в лева

обменяеми

обменяеми

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

8 511 965

188 078 227

Portuguese (official)

Roman Catholics 80 %

male 67.74

 

Brasilia 2 160 100

Spanish, English

 

female 75.85

2005 : 8 500 (93)

Sao Paulo 10 195 000

French

 

 

 

BRL 20 (2002)(140*65mm)

BRL 10 (2000)(500 years Portuguese arrival)

BRL 10 (1994)(140*65mm)

1 real (2002)Commemorative(27mm,7g)

1 real (1998)Commemorative(27mm,7.84g)

1 real (2002+)(27mm,7g)

1 real (1998-2001)(27mm,7.84g)

50 centavos (2002+)(23mm,6.8g)

50 centavos (1998-2001)(23mm,9.25g)

25 centavos (1998+)(25mm,7.55g)

10 centavos (1998+)(20mm,4.8g)

5 centavos (1998+)(22mm,4.1g)

1 centavo (1998+)(17mm,2.43g)

50 centavos (1994-97)(23mm,3.92g)

25 centavos (1994-97)(23.5mm,4.78g)

10 centavos (1994-97)(22mm,3.59g)

5 centavos (1994-97)(21mm,3.27g)

1 centavo (1994-97)(20mm,2.96g)

 

1 real (1994-97)(24mm,4.27g)

 

BRL 5 (1994)(140*65mm)

BRL 2 (2001)(140*65mm)

BRL 1 (1994)(140*65mm)

BRL 100 (2008)

BRL 100 (1994)(140*65mm)

BRL 50 (1994)(140*65mm)

Нови банкноти 2010, 2012, 2017, 2018,2020

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Notes  

BRL (R$) 200,100, 50, 20, 10, 5, 2  (2010+)

xx / xx %

в обръщение

BRL (R$) 100, 50, 20, 10, 5, 2  (1994+)

xx / xx %

в обръщение

 

BRL 10 полимерни, 1

xx / xx %

обменяеми

Coins

real 1; centavos 50, 25, 10, 5, 1  (1998+)

xx / xx %

в обръщение

centavos 50, 25, 10, 5, 1 (1994-97)

?? / ?? %

??

1 real (1994-97, stainless steel ) (изтеглени  2003)