BOSNIA AND HERCEGOVINA

(convertible mark = 100 fennig)

56-BAM

Text Box: 	Central Bank of Bosnia and Herzegovina е основана в края на 1997г.
	Конвертибилната марка (КМ) е въведена в обръщение в средата на 1998г.
	KM е вързана към Германската марка при съотношение 1:1 (=0.5112919 EUR или 1 EUR =1.95583 КМ), точно както и българския лев.
	Всички номинали банкноти (без 200 КМ) са в 2 варианта (Republica Srpska and Federation BiH ), като и двата са в обръщение в цялата държава.

Last 120 days

Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: free
	Local currency:
  In: free
 Out: free

!!! не се обменят !!!

Банкноти в обръщение (1998+)

50 pfeniga Банкноти са изтеглени от обръщение на 31.03.2003 !!!!

Монети в обръщение (1998+)

!!! поради грешка при печата сръбската версия на 1 марка не е пускана никога в обръщение !!!

!!! не се обменят !!!

!!! не се обменят !!!

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

BAM (KM) 200, 100, 50, 20, 10 (1998+)

xx / xx %

в обръщение

5 марка банкнота - извън обръщение от 1.1.2010

не 

не се обменят! 

 

!!!! 50 pfeniga банкнота - извън обръщение от 31.03.2003 ; 1 марка банкнота - извън обръщение от 1.1.2009

 

 !!!   Да не се обърка 50 pfeniga банкнота с 50 maraka    !!!

Монети

BAM (KM) 5, 2, 1; pfeniga 50, 20, 10 (1998+) 

xx / xx %

в обръщение

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

51 129

4 498 976

Bosnian (official)

Muslim 40%, Orthodox 31 %

male 74.21

 

Sarajevo 581 500

Croatian (official)

Roman Catholic 15 %

female 81.72

2005 : 6 800 (115)

Banja Luka 189 700

Serbian (official)

(Muslim 48%, Serb 37 %, Croat 14 %)

 

 

EUR/BAM(120 days)

latest (29.9)

lowest (19.7)

highest (16.5)

1.93633

1.90464

2.03346

BAM 200 (2002)(156*76mm)

BAM 100 (1998)(154*74mm)(Feder BiH)

BAM 100 (1998)(154*74mm)(Rep.Srpska)

BAM 50 (1998)(146*71mm)(Feder BiH)

BAM 50 (1998)(146*71mm)(Rep.Srpska)

BAM 20 (1998)(138*68mm)(Feder BiH)

BAM 20 (1998)(138*68mm)(Rep.Srpska)

BAM 10 (1998)(130*65mm)(Feder BiH)

BAM 10 (1998)(130*65mm)(Rep.Srpska)

BAM 5 (1998)(122*62mm)

BAM 1 (1998)(120*60mm)(Feder BiH)

BAM 1 (1998)(120*60mm)(Rep.Srpska)

50 pfeniga (1998)(120*60mm)(Feder BiH)

50 pfeniga (1998)(120*60mm)(Rep.Srpska)

5 KM (5.1.2006)(30mm)

2 KM (31.7.2000)(25.75mm)

1 KM (31.7.2000)(23.23mm)

50 pfeniga (9.12.1998)(24mm)

20 pfeniga (9.12.1998)(22mm)

10 pfeniga (9.12.1998)(20mm)

 

5 pfeniga(5.1.2006)(18mm)