BELARUS

(ruble)

53-BYR

Last 120 days

Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
 In: free
 Out: free up to USA 500, or more with proof of previous import and receipts.
	Local currency:
 In,Out: free up to equivalent of  500 USD

Text Box: 	Национальный банк Республики Беларусь е основана през 1991г. 
	Банкнотите издавани между 1992 и 1999 година се обменяха до 01.01.2004
	Банкнотите серия 2000 ще бъдат в обръщение до 31.12.2016 и обменяеми до 31.12.2021 (10 000 към1).
	Новата серия 2009 стартира на 1.06 2016 (пускат се с закъснение заради финансовата криза). Пускат се и монети в обръщение (досега имаше само юбилейни)

Банкноти в обръщение (2009,19) но пуснати в обръщение от1.6.2016

Монети в обръщение (2009)

Oval: курс в лева
Belarus_NBRB_500_rubles_2009.00.00_B143as_PNL_AB_0123456_fBelarus_NBRB_500_rubles_2009.00.00_B143as_PNL_AB_0123456_rBelarus_NBRB_200_rubles_2009.00.00_B142as_PNL_AB_0123456_fBelarus_NBRB_200_rubles_2009.00.00_B142as_PNL_AB_0123456_rBelarus_NBRB_100_rubles_2009.00.00_B141as_PNL_AB_0123456_fBelarus_NBRB_100_rubles_2009.00.00_B141as_PNL_AB_0123456_rBelarus_NBRB_50_rubles_2009.00.00_B140as_PNL_AB_0123456_fBelarus_NBRB_50_rubles_2009.00.00_B140as_PNL_AB_0123456_rBelarus_NBRB_20_rubles_2009.00.00_B139as_PNL_AB_0123456_fBelarus_NBRB_20_rubles_2009.00.00_B139as_PNL_AB_0123456_rBelarus_NBRB_10_rubles_2009.00.00_B138as_PNL_AB_0123456_fBelarus_NBRB_10_rubles_2009.00.00_B138as_PNL_AB_0123456_r

BYR 20 (2009)(143*72)

BYR 10 (2019)(139*72)

BYR 10 (2009)(139*72)

BYR 5 (2019)(135*72)

BYR 5 (2009)(135*72)

Новые белорусские деньги образца 2009 года. Монеты - фото

BYB 1

kopeek 50

1 rouble (1997) Olympic Ice Hockey

1 rouble (1997) Olympic Biathlon

1 rouble (2004) Rowers

1 rouble (1997) Olympic Hurdlers

1 rouble (1997) Olympic Gymnastic

1 rouble (2004) Gymnastic on Rings

BYR 5 (1.1.2000)

BYR 1 (1.1.2000)

BYB 5 000 000 (1999)

BYB 1 000 000 (1999)

BYB 500 000 (1998)

BYB 100 000 (1996)

BYB 50 000 (1995)

BYB 20 000 (1994)

BYB 5 000 (1998)

BYB 5 000 (1992)

BYB 1 000 (1998)

BYB 1 000 (1992)

BYB 500 (1992)

BYB 200 (1992)

BYB 100 (1992)

BYB 50 (1992)

BYB 25 (1992)

BYB 10 (1992)

BYB 5 (1992)

BYB 3 (1992)

BYR 200 000 (12.3.2012)(150*74)

BYR 100 000 (15.7.2005)(150*74)

BYR 50 000 (20.12.2002)(150*74)

BYR 20 000 (2011) commemorative

BYR 20 000 (21.1.2002)(150*74)

BYR 10 000 (16.4.2001)(150*74)

BYR 10 000  MILLENNIUM

BYR 5 000 (1.1.2000)(150*74)

BYR 5 000 (2000) MILLENNIUM

BYR 1 000 (1.1.2000)(150*74)

BYR 1 000 (2000) MILLENNIUM

BYR 500 (1.1.2000)(150*74)

BYR 500 (2000) MILLENNIUM

BYR 100 (1.1.2000)(150*69)

BYR 100 (2000) MILLENNIUM

BYR 50 (1.1.2000)(150*69)

BYR 50 (2000) MILLENNIUM

BYR 20 (1.1.2000)(150*69)

BYR 20 (2000) MILLENNIUM

BYR 20 (2000) 10 years National Bank

BYR 10 (1.1.2000)(110*60)

не се обменят вече

не се обменят вече

не се обменят вече

Belarus_NBRB_10_rubles_2019.00.00_B145a_PNL_PA_1234567_fBelarus_NBRB_10_rubles_2019.00.00_B145a_PNL_PA_1234567_rBelarus_NBRB_5_rubles_2019.00.00_B144a_PNL_TA_1234567_fBelarus_NBRB_5_rubles_2019.00.00_B144a_PNL_TA_1234567_r

BYR 500 (2009)(159*72)

BYR 200 (2009)(155*72)

BYR 100 (2009)(151*72)

BYR 50 (2009)(147*72)

BYR 50 (2020)

BYR 20 (2020)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

BYN (2009,19) 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 ( в обръщение от 1.6.2016)

xx / xx %

в обръщение

BYR  200 000, 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 1 000, 500, 100 (2000) (10 000  BYR=1 BYN)

?? 

31.12.2021 

 

BYR 1, 5, 10, 20, 50 (2000) и стари 1 000, 5 000,…,5 000 000 (1992-99)

не

не се обменят!  

 

 

 

 

Монети

рубли 2, 1, копейки 50, 20, 10, 5, 2, 1 (2009) (от 1.6.2016)

xx / xx %

в обръщение

 

юбилейни монети

?? / ?? 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

207 600

10 293 011

Belorussian

Eastern Orthodox 80 %

male 63.03

 

Minsk 1 769 500

Russian

 

female 74.69

2005 : 7 600 (104)

Gomel 502 200