BAHAMAS

(dollar = 100 cents)

50-BSD

Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free
 Out: free
	Local currency:
  In: free up to 200 BSD (200 USD)
 Out: free up to 200 BSD (200 USD)

Банкноти в обръщение (2016+)

някои по-стари Банкноти  обменяеми без срок

Oval: курс в лева
Text Box: 	Central Bank of the Bahamas е създадена през 1974, година след политическата независимост от Великобритания. Преди това пари се емитират последователно от :
	The Currency Board (1919-65)-pounds, 
	The Bahamas Government(1965)-dollars,
	The Bahamas Monetary Authority(1968-74)-dollars.
	Всички те им емисии се изкупуват.
	Kурса на BHD е фиксиран : 
		1 BSD = 1 USD
Нова серия много добре защитени от фалшифициране банкноти стартира през 2016  
Bahamas_CBB_10_dollars_2016.00.00_B350a_PNL_A_079099_fBahamas_CBB_10_dollars_2016.00.00_B350a_PNL_A_079099_r

BSD 50 (29.11.2019)

BSD 20 (27.9.2018)

BSD 10 (14.11.2016)

BSD 5 (23.9.2020)

BSD 3 (28.3.2019)

BSD 1 (27.9.2017)

BSD 1/2 (24.1.2019)

по-стари Банкноти в обръщение (1984-2015)

BSD 100 (2009)

BSD 100 (2000)

BSD 100 (1996)

BSD 50 (1984,92 similar)

BSD 50 (2006)

BSD 50 (2000)

BSD 50 (1996)

BSD 50 (1984,92 подобни)

BSD 20 (2006)

BSD 20 (2000)

BSD 20 (1997)

BSD 20 (1993)

BSD 20 (1984)

BSD 10 (2005)

BSD 10 (2010)(156*67)

BSD 10 (2000)

BSD 10 (1996)

BSD 10 (1984)

BSD 5 (2015)

BSD 5 (2001)

Bahamas_CBB_5_dollars_2013.00.00_B46a_PNL_G_145605_fBahamas_CBB_5_dollars_2013.00.00_B46a_PNL_G_145605_r

BSD 5 (1997)

BSD 5 (1984)

BSD 3 (1984)

BSD 1 (2015)

BSD 1 (2001)

Bahamas_CBB_1_dollar_2015.00.00_B347a_PNL_AN_000785_fBahamas_CBB_1_dollar_2015.00.00_B347a_PNL_AN_000785_r

BSD 1 (1996)

BSD 1 (1992)

BSD 1 (1984)

BSD 1/2 (2001)

BSD 1/2 (1984)

25 cents (1974+)(24.26mm)

15 cents (21.5mm)(1974+)

10 cents (1974+)(23.5mm)

5 cents (1974+)(21mm)

1 cents (19.05mm)(1974+)

Монети в обръщение (1974+)

по-стари (1966-73) и юбилейни Монети

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

нова CRISP серия (2016+)

xx / xx %

в обръщение

BSD 100, 50 20, 10, 5, 3, 1, 1/2  (series 1984-2015)

BSD 100, 50 20, 10, 5, 3, 1, 1/2  (1965,1968, 1974)

xx / xx %

 без срок 

 

pounds (1966г обмяна 2.86 dollars = 1 pound)

Монети 

cents 25, 15, 10, 5, 1

xx / xx %

в обръщение

по-стари монети (1966-73) (20%); юбилейни монети (??%)

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

13 940

303 770

English (official)

Baptist 32 %, Anglican 20 %

male 62.11

 

Nassau 222 200

Creole

Roman Catholic 19 %

female 69.04

2005 : 18 800 (54)

 

 

(black 85 %, white 12 %)

 

 

BSD 100 (1965,68,74)

BSD 50 (1965,68,74)

BSD 20 (1965,68,74)

BSD 10 (1965,68,74)

BSD 5 (1968,74)

BSD 5 (1965)

BSD 3 (1965,68)

BSD 1 (1965,68,74)

BSD 1/2 (1965,68)

5 pounds(1953)

1 pound(1953)

10 shillings=1/2 pound

25 cents (1971-73)

25 cents (21.5mm)(1966-73)

15 cents (1966-70)

10 cents (1973)

25 cents (1974+)(24.26mm)

15 cents (21.5mm)(1974+)

25 cents (1974+)(23.5mm)