NETHERLANDS ANTILLES

(gulden = 100 cents)

43-ANG

Last 120 days

Text Box: 	До 1986 Aruba е част от Netherland Antilles. Сега и двете държави са автономни части на  Kingdom of the Netherlands, чиито колонии са били до 1954.
	Валутите и на двете държави - ANG, AWG са фиксирани към USD 
(1 USD = 1.79 AWG, ANG)
 	През 2010  Netherland Antilles  се разделя на 2 части
1/ Curacao и St.Maarten запазват ANG, като платежно средство
2/ Bonaire, Saba и St.Eustatius използват  USD
Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: declaration if more then equivalent of 20 000 ANG (11 179$)
 Out: same
	Local currency:
  In: same
 Out: same

Банкноти в обръщение (1998+)

Банкноти в обръщение (1986-94)

Банкноти (1970) обменяеми до безкрай

обменяеми до безкрай

обменяеми до безкрай

други обменяеми Банкноти (1962-84)

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 1.1.2020

обменяеми до 31.12.2013

обменяеми до 31.12.2013

Монети в обръщение (1989+)

по-стари Монети (1952+)

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

ANG 100, 50, 25, 10 (1998+)

xx / xx %

в обръщение

ANG 250, 100, 50, 25, 10, 5 (1986-94)

Gulden MUNTBILJET 2 1/2, 1 (1970)

xx / xx %

без срок

ANG 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5 (1967-84);  ANG 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5, 2 1/2 (1962-64)

01.01.2020

 

31.12.2013

Монети

Gulden 5, 1; Cents  50, 25, 10, 5, 1 (1989+)

xx / xx %

в обръщение

Gulden 10, 2 1/2, 1, 1/4, 1/10; Cents 25, 10, 5, 2 1/2, 1 (1952+)

xx / xx %

до ?

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

960

219 958

Dutch

Roman Catholic 72 %

male 73.58

 

Willemstad

English

 

female 78.2

2005 : 11 400 (79)

(part of the Netherlands)

 

 

 

 

ANG 250 (1986)

ANG 100 (1986-94)

ANG 100 (1986-94)

ANG 25 (1986-94)

ANG 10 (1986-94)

ANG 5 (1994)

2 1/2 Gulden MUNTBILJET (1970)

1 Gulden MUNTBILJET (1970)

ANG 250 (1967-72)

ANG 100 (1979-84)

ANG 50 (1967-72)

ANG 25 (1967-72)

ANG 25 (1962)

ANG 10 (1979-84)

ANG 10 (1967-72)

ANG 10 (1962)

ANG 5 (1979-84)

ANG 5 (1967-72)

ANG 5 (1962)

ANG 2 1/2 (1964)

5 Gulden (1998)

1 Gulden (1989+)

50 Cents (1989+)

25 Cents (1989+)

10 Cents (1989+)

5 Cents (1989+)

 

1 Cents (1989+)

 

10 Gulden (1978)

2.5 Gulden (1964)

1 Gulden (1970-80)

1 Gulden (1952-70)

1/4 Gulden (1954-70)

1/10 Gulden (1954-70)

25 Cents (1970-85)

10 Cents (1970-85)

5 Cents (1971-85)

ANG 100 (1998,2001,2008)

ANG 50 (1998,2001,2008)

ANG 25 (1998,2001,2008)

 

ANG 10 (1998,2001,2008)