ALGERIA

(dinar = 100 centimes)

41-DZD

Съответствие на цифрите

Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free, must declare
 Out: up to amount imported and declared
	Local currency:
  In: forbidden for foreigners
 Out: forbidden for foreigners

Банкноти в обръщение (серия 1990)

Банкноти (серия 1980), обменяеми до 31.12.2024

Банкноти обменяеми в ’Banque d’Algerie’ (до 31.12.2008)

Монети в обръщение (1992+)

Text Box: 	Името ‘динар’ произлиза от  древноримската парична единица ‘denarius’. Състои се от 100 сантима и е въведен в обръщение през 1964, заменяйки използвания преди независимостта Алжирски франк при съотношение 1 :1.
	Дребните монети  са почти излезли от употреба, вследствие постепенната инфлация - употребяват се най-вече тези от 5 динара и по-едри.
	Внимание : има много добри фалшиви 1000 DZD!!! 
Oval: курс в лева

DZD 2 000 (2011)

DZD 1 000 (11.03.2019)

DZD 1 000 (2005)

DZD 1 000 (1998)

DZD 1 000 (1992)

Algeria_BOA_1000_dinars_2018.12.01_B411a_PNL_0005272053_08_0004_25153_fAlgeria_BOA_1000_dinars_2018.12.01_B411a_PNL_0005272053_08_0004_25153_rAlgeria_BOA_500_dinars_2018.11.01_B410_PNL_0002435017_10_0002_144700_fAlgeria_BOA_500_dinars_2018.11.01_B410_PNL_0002435017_10_0002_144700_r

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

DZD 2000 (2011) ; 1990 series DZD 1 000, 500, 200, 100 (1992+)

xx / xx %

в обръщение

(1980 серия) DZD 200, 100 (1981-83)

xx / xx %

31.12.2024

(1980,1970,1960 серии) DZD 100, 50, 20, 10, 5 (1964-1983) виж снимки!!

no

31.12.2008

 

 

 

 

Монети

dinars 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 1/2, 1/4 (1992+)     

xx / xx %

в обръщение

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

2 381 741

32 930 091

Arabic (official)

Islam (Sunni) 99 %

male 71.45

 

Algiers 1 742 800

French

 

female 74.63

2005 : 7 300 (108)

Oran 752 200

Berber dialects

 

 

 

DZD 100 (1992)

DZD 200 (1983)

DZD 100 (1982)

DZD 100 (1981)

DZD 50 (1964)

DZD 20 (1983)

DZD 10 (1983)

DZD 10 (1970)

DZD 10 (1964)

DZD 5 (1970)

 

DZD 5 (1964)

 

dinars 100 (1992+)

dinars 50 (1992+)

dinars 20 (1992+)

dinars 10 (1992+)

dinars 5 (1992+)

dinars 2 (1992+)

DZD 100 (1970)

DZD 100 (1964)

DZD 50 (1977)

dinars 1 (1992+)

dinars 1/2 (1992+)

dinars 1/4 (1992+)

DZD 500 (11.03.2019)

DZD 500 (1998)

DZD 500 (1992)

DZD 200 (1992)