ALGERIA

(dinar = 100 centimes)

41-DZD

Съответствие на цифрите

Text Box: Import / Export restrictions:
	Foreign currency:
  In: free, must declare
 Out: up to amount imported and declared
	Local currency:
  In: forbidden for foreigners
 Out: forbidden for foreigners

Банкноти в обръщение (серии 1990, 2011)

Банкноти (серия 1980), обменяеми до 31.12.2024

Банкноти обменяеми в ’Banque d’Algerie’ (до 31.12.2008)

Монети в обръщение (1992+)

Text Box: 	Името ‘динар’ произлиза от  древноримската парична единица ‘denarius’. Състои се от 100 сантима и е въведен в обръщение през 1964, заменяйки използвания преди независимостта Алжирски франк при съотношение 1 :1.
	Дребните монети  са почти излезли от употреба, вследствие постепенната инфлация - употребяват се най-вече тези от 5 динара и по-едри.
	Внимание : има много добри фалшиви 1000 DZD!!! 
Oval: курс в лева

DZD 2 000 (2021)

DZD 2 000 (2011)

DZD 1 000 (11.03.2019)

DZD 1 000 (2005)

DZD 1 000 (1998)

Algeria_BOA_1000_dinars_2018.12.01_B411a_PNL_0005272053_08_0004_25153_fAlgeria_BOA_1000_dinars_2018.12.01_B411a_PNL_0005272053_08_0004_25153_r

DZD 1 000 (1992)

DZD 500 (11.03.2019)

DZD 500 (1998)

DZD 500 (1992)

Algeria_BOA_500_dinars_2018.11.01_B410_PNL_0002435017_10_0002_144700_fAlgeria_BOA_500_dinars_2018.11.01_B410_PNL_0002435017_10_0002_144700_r

DZD 200 (1983)

DZD 100 (1982)

DZD 100 (1981)

DZD 20 (1983)

DZD 10 (1983)

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти 

серия 2011 DZD 2000 (2011, 2021); серия 1990 DZD 1 000, 500

xx / xx %

в обръщение

серия 1990 DZD 200, 100, заменени с монети

xx / xx %

 

(1980 серия) DZD 200, 100 (1981-83)

xx / xx %

31.12.2024

(1980,1970,1960 серии) DZD 100, 50, 20, 10, 5 (1964-1983) виж снимки!!

no

31.12.2008

Монети

dinars 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 1/2, 1/4 (1992+)     

xx / xx %

в обръщение

 

 

 

 

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

2 381 741

32 930 091

Arabic (official)

Islam (Sunni) 99 %

male 71.45

 

Algiers 1 742 800

French

 

female 74.63

2005 : 7 300 (108)

Oran 752 200

Berber dialects

 

 

 

DZD 50 (1964)

DZD 20 (1983)

DZD 10 (1983)

DZD 10 (1970)

DZD 10 (1964)

DZD 5 (1970)

 

DZD 5 (1964)

 

dinars 100 (1992+)

dinars 50 (1992+)

dinars 20 (1992+)

dinars 10 (1992+)

dinars 5 (1992+)

dinars 2 (1992+)

DZD 100 (1970)

DZD 100 (1964)

DZD 50 (1977)

dinars 1 (1992+)

dinars 1/2 (1992+)

dinars 1/4 (1992+)

DZD 200 (1992) replaced with coin

DZD 100 (1992) replaced with coin