IRELAND

(pound = 100 penny(pence))

37-IEP

IEP/USD (1991-2006)

IEP/DEM (1991-2006)

           Bank of Ireland обменя на касите си в брой до 3000 паунда банкноти и до 500 паунда монети. По- големи суми се превеждат в указани банкови сметки, като са необходими IBAN детайли, при сметки в чуждестранни банки.

           Монетите трябва  да са разделени и пакетирани в количествата, показани на таблицата в ляво (приемат се и бройките над тези в таблицата, също разделени и пакетирани).

           Обменят се също и недесетичните монети отпреди 1968 г., някои от които са показани по-долу (за съответствието към новите монети виж таблицата в 4-GBP).

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти ‘серия C’ (1992+) обменяеми в ‘Central Bank of Ireland’ (без краен срок)

Банкноти ‘серия B’ (1977-92) обменяеми в ‘Central Bank of Ireland’ (без краен срок)

Банкноти ‘серия A’ (1928-76) обменяеми в ‘Central Bank of Ireland’ (без краен срок)

Монети (1969+) обменяеми в ‘Central Bank of Ireland’ (без краен срок)

недесетични Монети (преди 1969) обменяеми в ‘Central Bank of Ireland’ (без краен срок)

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

C серия : IEP 100 (1996), 50 (1995), 20 (1992), 10 (1993), 5 (1994)

xx %

без краен срок 

B серия : IEP 50 (1981-92), 20 (80-92), 10 (78-92), 5 (76-93), 1 (77-89)

A серия : IEP 100, 50, 20, 10, 5, 1, 10 shilling (1928-197/77)(=1/2  pound)

 

 

 

Монети

1 pound; 50, 20, 10, 5, 2 pence; 1, 1/2 penny (1969+)

xx %

не-десетични монети отпреди 1969

xx %

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

70 280

4 062 235

English

Roman Catholic 91.6 %

male 74.95

 

Dublin 1 018 500

Irish (Gaelic)

Anglican 2.5 %

female 80.34

2005 : 34 100 (13)

Cork  193 400

 

 

 

 

Shilling 10 (1928-1968)(78*138mm)((=1/2  pound)

1 pound (2000) Millenium

1 pound (1990-2000)

50 pence (1970-2000)

20 pence (1986-2000)

10 pence (1993-2000) small

10 pence (1969-1986) large

5 pence (1992-2000) small

5 pence (1969-1990) large

2 pence (1990-2000)

1 penny (1990-2000)

1 penny (1971-1989)

1/2 penny (1971-1986)

Coin Denomination

No. of coins in bag

£ value

value

1/2 p

200

£1

1.27

1p

100

£1

1.27

2p

50

£1

1.27

5p

100

£5

6.35

10p

50

£5

6.35

20p

50

£10

12.7

50p

20

£10

12.7

£1

20

£20

25.39

6 pence(1939-69)(=1/40 pound)

6 pence(1928-35)(=1/40 pound)

3 pence(1942-68)(=1/80 pound)

3 pence(1939-40)(=1/80 pound)

3 pence(1928-35)(=1/80 pound)

10 shillings(1966)(=1/2 pound)

1/2 crown(1951-67)(=1/8 pound)

1/2 crown(1928-37)(=1/8 pound)

1 florin(1951-68)(=1/10 pound)

1 florin(1939-43)(=1/10 pound)

1 florin(1928-37)(=1/10 pound)

1 shilling(1951-68)(=1/20 pound)

1 shilling(1928-37)(=1/20 pound)

1 penni(1938-68)(=1/240 pound)

1 penni(1928-37)(=1/240 pound)

1/2 p(1939-67)(=1/480 pound)

IEP 100 (1996-2000)(114*203mm)

IEP 50 (1995-2000)(144*76mm)

IEP 20 (1992-2000)(136*72mm)

IEP 10 (1993-2000)(128*68mm)

IEP 5 (1994-2000)(120*64mm)

IEP 50 (1982-1991)(180*94mm)

IEP 20 (1980-1992)(172*90mm)

IEP 10 (1978-1992)(164*86mm)

IEP 5 (1976-1993)(156*82mm)

IEP 1 (1977-1989)(148*78mm)

IEP 100 (1928-1977)(114*203mm)

IEP 50 (1928-1977)(114*203mm)

IEP 20 (1928-1976)(114*203mm)

IEP 10 (1928-1976)(108*191mm)

IEP 5 (1928-1975)(92*165mm)

IEP 1 (1928-1976)(84*151mm)