PORTUGAL

(escudo(s))

36-PTE

PTE/USD (1993-2006)

PTE/DEM (1993-2006)

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти (1996+) обменяеми в ‘Banco de Portugal’ (до 1.3.2022)

обменяеми до 1.3.2022

обменяеми до 1.3.2022

обменяеми до 1.3.2022

обменяеми до 1.3.2022

обменяеми до 1.3.2022

необменяеми вече Банкноти (1988) (бяха до 30.4.2018)

обменяха се до 30.4.2018 !!!

необменяеми вече Банкноти (бяха до 31.12.2017)

по-стари Банкноти ne обменяеми банкноти

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

PTE 10 000(ch.2); 5 000(ch3) ; 2 000(ch.2) , 1 000(ch.13) (1996), 500(ch.13) (1997)

xx % 

01.03.2022

PTE 500 (1988)(ch.12)

не

30.04.2018

PTE 10 000(1989-ch.1); 5 000(1987-ch.2,1989-ch.2A); 2000(1991-ch.1); 1000(1988-ch.12)

31.12.2017

PTE  5 000 (1981-ch.1)

01.12.2012

PTE 100 (1987-ch.9)

PTE 1 000 (1979-ch.11)

01.11.2011

PTE 500 (1982-ch.11); 100(1981-ch.8)(обменяха се до 1.6.2010)

 

PTE 500 (1966-ch.10) (обменяха се до 30.1.2008)

PTE 50 (1979-ch.9); 50 (1965-ch.8) (обменяха се до 1.7.2007)

PTE 100 (1968-ch.7) (обменяха се до 1.4.2007)

PTE 1000 (1967-ch.10:до 31.1.2007), PTE 20 (1978-ch.9,1977-ch.8,1965-ch.7:до 31.5.2006 !!)

Монети

не се обменят вече !!!

10 000 PTE (1996)(ch.2)

5 000 (1996)(ch.3)

2 000 (1996)(ch.2)

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

92 391

10 605 870

Portuguese

Roman Catholic 94%

male 74.25

2004 : 18 503 (35)

Lisbon 559 400

Mirandese

Protestant

female 81.03

2005 : 18 400 (57)

Porto 264 200

 

 

 

 

1000 PTE (1996)(ch.13)

500 (1997)(ch.13)

500 PTE (1988)(ch.12)

10 000 PTE (1989)(ch.1)

5 000 (1989)(ch.2A)

5 000 (1987)(ch.2)

2 000 PTE (1991)(ch.1)

1 000 (1988)(ch.12)

5 000 PTE (1981)(ch.1)

1 000 (1979)(ch.11)(D.Pedro V)

1 000 (1967)(ch.10)(D.Maria II)

500 PTE (1982)(ch.11)(F.Sanches)

500 (1966)(ch.10)(D.JOГО II)

100 (1987)(ch.9)(F.Pessoa)

100 PTE (1981)(ch.8)(Barbosa Bocage)

100 PTE (1968)(ch.7)(Camilo Branco)

50 (1979)(ch.9)(Infanta Maria)

50 PTE (1965)(ch.8)(Rainha Santa Isabel)

20 PTE (1978)(ch.9)(Almirante Coutinho)

20 (1977)(ch.8)(Garcia de Orta)

20 (1965)(ch.7)(Santo Antunio)