PORTUGAL

(escudo(s))

36-PTE

PTE/USD (1993-2006)

PTE/DEM (1993-2006)

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти (1996+) обменяеми в ‘Banco de Portugal’ (до 1.3.2022)

обменяеми до 1.3.2022

обменяеми до 1.3.2022

обменяеми до 1.3.2022

обменяеми до 1.3.2022

обменяеми до 1.3.2022

Банкноти (1988) обменяеми в ‘Banco de Portugal’ (до 30.4.2018)

обменяеми до 30.4.2018

Банкноти (1987-91) обменяеми в ‘Banco de Portugal’ (до 31.12.2017)

обменяеми до 31.12.2017

обменяеми до 31.12.2017

обменяеми до 31.12.2017

обменяеми до 31.12.2017

по-стари Банкноти ne обменяеми банкноти

обменяеми до 1.12.2012

обменяеми до 1.11.2011

обменяха се до 31.1.2007

обменяеми до 1.2.2012

обменяха се до 30.1.2008

обменяха се до 1.4.2007

обменяха се до 1.7.2007

обменяха се до 1.7.2007

обменяха се до 31.5.2006

обменяха се до 31.5.2006

обменяха се до 31.5.2006

обменяха се до 1.6.2010

обменяха се до 1.6.2010

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

PTE 10 000(ch.2); 5 000(ch3) ; 2 000(ch.2) , 1 000(ch.13) (1996), 500(ch.13) (1997)

40-95 % 

01.03.2022

PTE 500 (1988)(ch.12)

30.04.2018

PTE 10 000(1989-ch.1); 5 000(1987-ch.2,1989-ch.2A); 2000(1991-ch.1); 1000(1988-ch.12)

31.12.2017

PTE  5 000 (1981-ch.1)

не

01.12.2012

PTE 100 (1987-ch.9)

PTE 1 000 (1979-ch.11)

01.11.2011

PTE 500 (1982-ch.11); 100(1981-ch.8)(обменяха се до 1.6.2010)

 

PTE 500 (1966-ch.10) (обменяха се до 30.1.2008)

PTE 50 (1979-ch.9); 50 (1965-ch.8) (обменяха се до 1.7.2007)

PTE 100 (1968-ch.7) (обменяха се до 1.4.2007)

PTE 1000 (1967-ch.10:до 31.1.2007), PTE 20 (1978-ch.9,1977-ch.8,1965-ch.7:до 31.5.2006 !!)

Монети

не се обменят вече !!!

10 000 PTE (1996)(ch.2)

5 000 (1996)(ch.3)

2 000 (1996)(ch.2)

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

92 391

10 605 870

Portuguese

Roman Catholic 94%

male 74.25

2004 : 18 503 (35)

Lisbon 559 400

Mirandese

Protestant

female 81.03

2005 : 18 400 (57)

Porto 264 200

 

 

 

 

1000 PTE (1996)(ch.13)

500 (1997)(ch.13)

500 PTE (1988)(ch.12)

10 000 PTE (1989)(ch.1)

5 000 (1989)(ch.2A)

5 000 (1987)(ch.2)

2 000 PTE (1991)(ch.1)

1 000 (1988)(ch.12)

5 000 PTE (1981)(ch.1)

1 000 (1979)(ch.11)(D.Pedro V)

1 000 (1967)(ch.10)(D.Maria II)

500 PTE (1982)(ch.11)(F.Sanches)

500 (1966)(ch.10)(D.JOГО II)

100 (1987)(ch.9)(F.Pessoa)

100 PTE (1981)(ch.8)(Barbosa Bocage)

100 PTE (1968)(ch.7)(Camilo Branco)

50 (1979)(ch.9)(Infanta Maria)

50 PTE (1965)(ch.8)(Rainha Santa Isabel)

20 PTE (1978)(ch.9)(Almirante Coutinho)

20 (1977)(ch.8)(Garcia de Orta)

20 (1965)(ch.7)(Santo Antunio)