FINLAND

(markka = 100 penni(a))

35-FIM

FIM/USD (1991-2006)

FIM/DEM (1991-2006)

‘Bank of Finland’ обменя по номинал последната емисия монети, както и юбилейните монети (1989+) до 2012 и по-стари (виж описа горе) до 31.12.2007г, но колекционерската  цена на юбилейните често е много по-висока (тук са показани само 3).

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти (1986+) обменяеми в ‘Bank of Finland’ / ‘Suomen Pankki’ (до 29.2.2012) ВЕЧЕ НЕ !!!

Банкноти (1963-86) обменяеми в ‘Bank of Finland’ / ‘Suomen Pankki’ (до 29.2.2012) ВЕЧЕ НЕ !!!

деноминирани (1/100) Банкноти (1945-63) обменяеми в ‘Bank of Finland’  (до 29.2.2012)

Монети (1986+) обменяеми в ‘Bank of Finland’ / ‘Suomen Pankki’ (до 29.2.2012)

тези Монети се обменяха до 31.12.2007 -  вече не !!!

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

FIM 1000, 500, 100, 50(1986,1991-подобрени,но годината на тях е 1986), 20(1993,97)

НЕ !!!

не се обменят!

FIM 500, 100, 50, 20, 10, 5, 1(1963+)

FIM 10 000, 5 000, 1 000, 500, 100, 50, 20, 5 (1945-63) (!!!деноминирани 1/100)

Монети

markka 1 000(gold)(1992); 100(silver)(1989-92) и други юбилейни (1989+)

НЕ !!!

не се обменят!

markka 10(1993-2001); 5(1992-2001); 1(1993-2001); penni 50, 10 (1990-2001)

markka 50(silver)(1981,82,83,85); 25(silver)(1978,79); 10(silver)(1967,70,71,72,75,77); 5(1972-78); 5(1979-93); 1(silver)(1964-68); 1(1969-93) обменяха се до 31.12.2007 !!!

НЕ !!!

не се обменят!

1 000 markka (1991)(142*69mm)

1000 markka (1986)(142*69mm)

500 markka (1991)(142*69mm)

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

338 145

5 231 372

Finland 93.4%

Evangelical Lutheran 89%

male 74.82

2004 : 29 305 (15)

Helsinki 582 600

Swedish 5.9%

Greek orthodox 1%

female 82.02

2005 : 30 300 (23)

Espoo 229 500

(both official)

none 9%

 

 

1 000 markka (1986)(142*69mm)

100 markka (1991)(142*69mm)

1 000 markka (1986)(142*69mm)

50 markka (1991)(142*69mm)

50 markka (1986)(142*69mm)

20 markka (1997)(142*69mm)

20 markka (1993)(142*69mm)

500 markka (1975)

100 markka(1976)

100 markka (1963)

50 markka (1963)

50 markka (1963)

10 markka (1986)

10 markka(1980)

5 markka (1963)

10 000(= 100)!!! markka (1955)

5 000(=50)!!! markka (1955)

1 000(=10)!!!markka(1955)

500(=5) markka (1956)

500(=5) markka (1945,48)

100(=1) markka(1955,57)

100(=1) markka(1945,8)

50(=0.5) markka (1945)

20(=0.2) markka (1945)

10(=0.1) markka (1945)

5(=0.05) markka(1945)

1000 markka(1992)(75th independence)

100 markka(1989)(35mm,24g) Ag 830

100 markka(1998)(35mm,22g) Ag 925

10 markka(1993+)(27.25mm)

5 markka(1992+)(24.5mm)

1 markka(1993+)(22.25mm)

50 penni(1990+)(19.7mm)

10 penni(1990+)(16.3mm)

5 markka(1979-93)(26.3mm)

5 markka(1972-78)(26.3mm)

1 markka(1969-93)(24mm)(cupro-nickel)

1 markka(1964-68)(24mm)(silver)