SPAIN

(peseta(s))

34-ESP

ESP/USD (1973-2005)

ESP/DEM (1973-2005)

           Обменят се само последната емисия монети и всички сребърни ESP 2000.

           Илюстрациите на монетите са различни за  различните години.

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти обменяеми в ‘Banco de España’ (до 31.12.2020)

Монети обменяеми в ‘Banco de España’ (до 31.12.2020)

По-стари обменяеми в ‘Banco de España’ (до 31.12.2020)(не всички са показани)

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

ESP 1 000, 2 000 , 5 000 , 10 000 (1992+)

xx %

31.12.2020

1, 5, 25,…,10 000 pesetas (1939+) (и някои по-стари по преценка на Banco de España)

 

 

 

 

Монети 

само последните ESP(PTA) 1, 5, 10 ,25 , 50, 100, 200,500 (виж снимки)

xx %

31.12.2020

2 000 pesetas (сребърни) - всички видове

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

504 782

40 397 842

Castilian spanish 74%

Roman Catholic 94%

male 76.18

2004 : 23 627 (27)

Madrid 3 169 400

Catalan 17%

 

female 83.08

2005 : 25 100 (38)

Barcelona 1 528 800

Galician 7%

 

 

 

10 000 pesetas (1992+)(154*74mm)

5 000 pesetas (1992+)(146*71mm)

2 000 pesetas (1992+)(138*68mm)

1 000 pesetas (1992+)(130*65mm)

500 PTA(1993-99)(28mm, 12g)

200 PTA(1990-99)(25.5mm, 10.5g)

100 PTA(1990-99)(24.5mm, 9.25g)

50 PTA(1990-99)(20.5mm, 5.6g)

25 PTA(1990-99)(19.5mm, 4.25g)

10 PTA(1990-99)(18.5mm, 4g)

5 PTA(1989-99)(17.5mm, 3g)

1 PTA(1989-99)(14mm, 0.55g)

2000 PTA(silver)(40mm, 27g)

10 000 pesetas (1985)(165*85mm)

5 000 pesetas (1979)(156*85mm)

5 000 pesetas (1971,76)

2 000 pesetas (1980)(147*80mm)

1 000 pesetas (1979)(138*5mm)

1 000 pesetas (1971,74)

1 000 pesetas (1965)

1 000 pesetas (1951)

1 000 pesetas (1946)

1 000 pesetas (1940)

500 pesetas (1979,83)(70*129)

500 pesetas (1954)

500 pesetas (1951)

500 pesetas (1946)

500 pesetas (1940)

200 pesetas (1980)(120*65mm)

100 pesetas (1970)

100 pesetas (1965)

100 pesetas (1953)

100 pesetas (1948)

100 pesetas (1940)

50 pesetas (1951)

25 pesetas (1954)

25 pesetas (1946)

25 pesetas (1940)

5 pesetas (1954)

5 pesetas (1951)

5 pesetas (1948)

5 pesetas (1947)

5 pesetas (1946)

1 peseta (1951)