BELGIUM

(franc = 100 centimes)

32-BEF

BEF/USD (1971-2006)

BEF/DEM (1971-2006)

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти обменяеми в Banque Nationale de Belgique (без краен срок)

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

BEF 10 000(97), 2 000(94), 1 000(97), 500(98), 200,100(95) - последна емисия

xx %

без краен срок

по-стари 10 000,  5 000, 1 000, 500, 100 (1943+)

 

дребни 50, 20, 10, 5 не се обменят !!

не

не се обменят!

 

 

Монети

не се обменят вече !!!

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

30 278

10 379 067

Dutch 60%

Roman Catholic 75%

male 75.44

2004 : 29 707 (13)

Brussels 981 200

French 40%

Protestant

female 81.94

2005 : 31 800 (19)

Antwerp 952 600

 

 

 

 

5 000 francs (1971)scientist physician Vesale

2 000 francs (1994)àrchitect Victor Horta

1 000 francs (1997) painter Costant Permeke

1 000 francs (1980-96)composer Gretry

1 000 francs (1961-75)geografer Mercator

1 000 francs (1950-58) King Albert I

1 000 francs (1943)

500 francs (1998) painter Rene Magritte

500 francs (1982-98) painter,sculptor Meunier

500 francs (1961) painter van Orley

200 francs (1995) inventor Sax

100 francs (1995) painter James Ensor

100 francs (1978-94) arch. Hendrik Beyaert

100 francs (1966) artist Liege Lombard

100 francs (1953) King Leopold I

10 000 francs (1997)King Albert II and Paola

10 000 francs (1992)Baudouin and Fabiola

5 000 francs (1982-92)Poet Guido Gezelle