NETHERLANDS

(gulden = 100 cents)

31-NLG

NLG/USD (1991-2006)

NLG/DEM (1991-2006)

             De Nederlandsche Bank N.V, не приема за обмяна гулдени от други банки и дилъри. Освен това не обменя гулдени получени вследствие от търговска дейност след 2002. При съмнения за това е възможен не само отказ за обмяна на касите на банката, но и търсене на отговорност за подадената при обмяната невярна декларация. Холандската банка е единствената от Еврозоната с такова отношение към обмяната на валутата си, поради болезнена чувствителност към пране на пари и изобщо към плащания в брой

По-големи суми гулдени се изплащат по сметка след 3-месечно разследване за произхода!!

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти обменяеми в De Nederlandsche Bank N.V. (до 1.1.2032)

обменяеми до 1.1.2032

обменяеми до 1.1.2032

обменяеми до 1.1.2032

обменяеми до 1.1.2032

обменяеми до 1.1.2032

обменяеми до 1.1.2032

обменяеми до 1.1.2032

обменяеми до 1.1.2032

обменяеми до 1.1.2032

Банкноти обменяеми в De Nederlandsche Bank N.V. (до 1.5.2025)

обменяеми до 1.5.2025

обменяеми до 1.5.2025

обменяеми до 1.5.2025

необменяеми вече Банкноти

обменяха се до 23.7.2016

тези Банкноти се обменяха до 19.1.2008, вече не !!!

не се обменят вече !!!

Монетите се обменяха до 31.12.2006, не се обменят вече!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече!!!!

не се обменят вече !!!

не се обменят вече !!!

не се обменят вече !!!

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

NLG 1000 (1972,94); 250 (1985); 100 (1977,92), 50( 1982), 25 (1989), 10 (1968,97)

xx %

01.01.2032

NLG 25 (1971); 5 (1966), 5 (1973)

01.05.2025

NLG 100 (1970) бяха обменяеми до 23.07.2016

не  

не се обменят!

NLG 1000 (1956); 100 (1953); 25 (1955); 10 (1953) обменяха се до 19.01.2008 вече не !!!

Монети

NLG 0.05, 0.10, 0.25, 1, 2.50, 5; сребърни 10 (1970/99), 50 (1982/98)(до 31.12.2006!!!)

сребърни NLG 1 (1954-57), 2.50 (1959-66)

1 000 guilders (1994)

1 000 guilders (1972)

250 guilders (1985)

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

41526

16 491 461

Dutch 83%

Roman Catholic 31%

male 76.25

2004 : 29 332 (14)

Amsterdam 737 900

 

Protestant 21%

female 81.51

2005 : 30 500 (21)

Rotterdam 600 700

 

Islam 4.4%

 

 

100 guilders (1992)

100 guilders (1977)

50 guilders (1982)

25 guilders (1989)

10guilders (1997)

10 guilders (1968)

25 guilders (1971)

5 guilders (1973)

5 guilders (1966)

10 NLG(1970-99)(сребро-много видове)

5 NLG (2000)

5 NLG (1987-99)

2.5 NLG (1982-2001)

2.5 NLG (1980)

2.5 NLG (1979)

2.5 NLG (1969-80)

1 NLG (2001)

1 NLG (1982-2000)

1 NLG (1980)Investure of New Queen

1 NLG (1967-80)

25 Cents (1982-2001)

25 Cents (1950-1980)

10 Cents (1982-2001)

10 Cents (1950-1980)

5 Cents (1950-1980)

5 Cents (1982-2001)

1000 guilders (1956)

100 guilders (1970)

100 guilders (1953)

25 guilders (1955)

10 guilders (1953)