ITALY

(lira(e))

30-ITL

ITL/USD (1971-2006)

ITL/DEM (1971-2006)

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти обменяеми в ‘Banca d’Italia’ (до 06.12.2011) ВЕЧЕ НЕ !!!!

Монети обменяеми в ‘Banca d'Italia’ (до 06.12.2011) ВЕЧЕ НЕ !!!

Oval: курс в лева

обменяха се до 06.12.2011   !!

обменяха се до 06.12.2011   !!

обменяха се до 06.12.2011   !!

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

ITL 500 000 (1997); 100 000 (1994); 50 000 (1992); 10 000 (1984)

ITL 5 000(1985); 2 000(1990); 1 000 (1990)

не !!!

06.12.2011  !!!

ITL 100 000 (1983)

ITL 50 000(1984-90)  червени   !!!! (обменяха се до 5.2.2006) и по-стари лири

не !!!

не се обменят!

Монети

1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 (1951+)

не !!!

06.12.2011  !!!

3 размера (50, 100 lire) и различни дизайни през годините за всички монети

500 000 lire  (1997)

100 000 lire  (1994)

100 000 lire  (1983)

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / Език

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

Italian

294 020

58 103 033

German

Roman Catholic

male 76.75

2004 : 27 984 (20)

Rome 2 455 600

Slonenian

Protestant

female 82.81

2005 : 28 300 (30)

Milan 1 180 700

 

 

 

 

50 000 lire  (1992)

50 000 lire  (1984-90)

10 000 lire  (1984)

5 000 lire  (1985)

2 000 lire  (1990)

1 000 lire  (1990)

1 000 lire(1997)(8.86g)

500 lire(1982-99)

200 lire(1977-99)

100 lire(1993+)(4.53g)

100 lire(1990-92)(3g)

100 lire(1955-89)(7.96g)

50 lire(1996+)(4.50g)

50 lire(1990-95)(2.74g)

50 lire(1954-89)(6.26g)

20 lire(1968-95)(3.6g) гладък ръб

20 lire(1957-59)(3.6g) назъбен ръб

10 lire(1951-95)(1.6g)

5 lire(1951-95)(3.6g)

2 lire(1953-95)

1 lira(1951-95)