AUSTRIA

(schilling = 100 groshen)

29-ATS

ATS/USD (1991-2006)

ATS/DEM (1991-2006)

           Биметалните монети ATS 50 и 20 са много видове с различен дизайн на гърба. По-старите ATS 50 (1959-78г)са сребърни и също се обменят в ‘Oesterreichische Nationalbank’, както и другите сребърни монети ATS 500, 100, 25, част от които са показани на снимките по-долу.

Показаните по-долу монети са само пример от многото издадени сребърни монети по различен повод и с различен дизайн, като всички се обменят в ‘Oesterreichische Nationalbank’.

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти обменяеми в ‘Oesterreichische Nationalbank’ (без краен срок)

по-стари необменяеми Банкноти

обменяха се до 20.4.2018

обменяха се до 20.4.2018

обменяха се до 28.11.2006 !!!

Монети обменяеми в ‘Oesterreichische Nationalbank’ (без краен срок)

Старите 5 и 10 сребърни шилинга (на снимките долу) не се обменят в Oesterreichische Nationalbank , но стойността среброто в тях надвишава  съответните шилинги. Те приличат много на по-новите монети, които се обменят . Могат да се различат по размерите и тежестта си.

не се обменят !!!

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяеми без краен срок

обменяха се до 31.8.2007 !!!

обменяха се до 30.09.2009 !!!

обменяха се до 31.8.2008 !!!

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

последна емисия ATS 20,50 (1986); 100 (1984); 500,1000 (1997); 5000 (1988)

xx % 

без краен срок

1.000 ATS Erwin Schrödinger (1983), 500 ATS Otto Wagner (1985)

20.04.2018

20 ATS Carl Ritter v. Ghega (1967) обменяха се до 30.9.2009 !!!

не

не се обменят!

50 ATS Ferdinand Raimund (1970)(1-ва,2-ра емисия)обменяха се до 31.8.2008 !!!

500 ATS Josef Ressel (1965) обменяха се до 31.8.2008 !!!

100 ATS Angelika Kauffmann(1969) обменяха се до 28.11.2006 !!!

Монети

groshen 2,5,10,50 (1950+); schilling 1(1959+), 5(1968+),10(1974+),

 20(1980+), 50 (1996+) и сребърни (25,50,100,500)

xx % 

без краен срок

 

стари сребърни schilling 5,10 не се обменят, но стойността на среброто е по-голяма

 

не се обменят!

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / Език

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

Austrians 91.1%

82 444

8 184 691

Ex Yugoslavs 4 %

Roman Catholic 73.6%

male 76.03

2004 : 31 254 (10)

Vienna 1 523 600

turks 1.6 %

Protestant 4.7%

female 81.96

2005 : 32 900 (15)

Graz 219 500

Germans 0.9%

Muslim 4.2 %

 

 

5 000 ATS (1988)

1 000 ATS (1997)

500 ATS (1997)

100 ATS (1984)

50 ATS (1986)

20 ATS (1986)

1 000 ATS (1983)

500 ATS (1985)

20 ATS (1967)

50 ATS (1970)

500 ATS (1965)

100 ATS (1969)

50 ATS(1996+)(bimetal)

20 ATS(1980+)

10 ATS(1974-2001)(6.2g,26mm)

5 ATS(1969-2001)(4.8g,23.5mm)

1 ATS(1959-2001)(4.28g,22.5mm)

50 groshen (1959-97)

10 groshen (1959-97)

5 groshen (1951-2001)

2 groshen (1950-94)

!! 10 sch(1957-73) silver (7.5g,27mm)

!! 5 sch (1960-67) silver (5.2g,23.5mm)!!

500 ATS(1984)

100 ATS(1974-79)

50 ATS(1959-78)

25 ATS(1955-73)