FRANCE

(franc = 100 centimes)

28-FRF

FRF/USD (1971-2006)

FRF/DEM (1971-2006)

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти обменяеми в ‘Banque de France’ (до 17.02.2012) - ВЕЧЕ НЕ !!!!!

обменяха се до 1.3.2007 !!

Вече не се обменят !!

обменяха се до 31.3.2008 !!

Вече не се обменят !!

обменяха се до 31.1.2009 !!

Вече не се обменят !!

Oval: курс в лева

обменяха се до 17.2.2012   !!

обменяха се до 17.2.2012   !!

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

francs 20(1980-2000); 50(1993-2000); 100(1997); 200(1996); 500(1994-2000)

не

17.02.2012 !!

francs 100 (1978-96) обменяха се до 31.1.2009 !!

не

не се обменят!

francs 200 (1981-84) обменяха се до 31.3.2008 !!

francs  500 (1968-94) обменяха се до 1.3.2007 !!

Монети

обменяха се до 17.2.2005 !!

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / религия

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

547 030

60 876 136

French

Roman Catholic 83-88%

male 75.96

2004 : 27 738 (21)

Paris 2 110 400

 

Islam 5-100%

female 83.42

2005 : 29 900 (24)

Marseille 820 700

 

Protestant 2 %

 

 

500 francs (1994-2000)

200 francs (1996)

100 francs (1997)

50 francs (1993-2000)

20 francs (1980-90)

20 francs (1991-2000)

500 francs (1968-94)

200 francs (1981-84)

100 francs (1978-96)