GERMANY

(mark = 100 pfennig)

27-DEM

USD/DEM (1971-2006)

                 Deutsche Bundesbank обменя без ограничение в времето банкноти от 1948 насам включващи:

                 -серията банкноти издадени от Bank deutsher Lander(1948-49) с изключение на 50 Mark BdL note II (зелена)(1948)

                 -серията банкноти издадени по време на паричната реформа (1948)

                 -сериите банкноти издадени от Deutsche Bundesbank(1960+). До 1989 г те са с еднакъв вид, с малки              подобрения в защитите (като светещ на UV лампа сериен номер).

5 DEM (1948)(67*112mm)

2 DEM (1948)(67*112mm)

1 DEM (1948)(67*112mm)

1/2 DEM (1948)(67*112mm)

обменят се всички монети от 1948 без 2 DEM (1951), изтеглена на 1.07.1958

Има много видове сребърни монети(5,10 DEM)(непоказани на снимките), които също се обменят.

Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до 10 000 EUR , декларация, ако повече
 изход: същото

Банкноти(1989+) обменяеми в Deutsche Bundesbank (без краен срок)

Банкноти(1948+) обменяеми в Deutsche Bundesbank (без краен срок)

Монети (1948+) обменяеми в Deutsche Bundesbank ( без краен срок)

не се обменят !!

Oval: курс в лева

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Купува:

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

mark 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 (1989+)

xx %

без срок

pfennig 5, 10; mark 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 (1948+)

 

 

 

Монети

mark 10, 5, 2, 1; pfennig 50 (1948+)

xx %

pfennig 10, 5, 2, 1 (1948+)

xx %

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / Език

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

German 91.5%

357 021

82 422 299

Turkish 2.4 %

Roman Catholic 34%

male 75.66

2004 : 28 988 (16)

Berlin 3 274 500

Italian 0.7 %

Protestant 34%

female 81.81

2005 : 29 700 (25)

Hamburg 1 686 100

Greek 0.4%

Islam 3.7 %

 

 

1000 DEM (1991)

500 DEM (1991)

200 DEM (1996)

200 DEM (1989)

100 DEM (1996)

100 DEM (1989)

50 DEM (1996)

50 DEM (1989)

20 DEM (1991)

10 DEM (1989)

5 DEM (1991)

1000 DEM (1960+)(90*180mm)

500 DEM (1960+)(85*170mm)

100 DEM (1960+)(80*160mm)

100 DEM (1948)(80*160mm)

100 DEM (1948)(67*156mm)

50 DEM (1960+)(75*150mm)

50 DEM (1948)(75*150mm)

50 DEM (1948)(67*151mm)

20 DEM (1960+)(70*140mm)

20 DEM (1949)(67*146mm)

20 DEM (1948)(67*156mm)

20 DEM (1948)(67*146mm)

10 DEM (1960+)(65*130mm)

10 DEM (1948-9)(67*141mm)

5 DEM (1960+)(60*120mm)

5 DEM (1949)(60*120mm)

10 pfennig (1948)(40*60mm)

5 pfennig (1948)(40*60mm)

10 DEM(32mm,15.5g)(Ag 625 Cu 375)

5 DEM(29mm,11.2g)(Ag 625 Cu 375)

5 DEM(1975+)(29mm,10g)

5 DEM(1951-75)(29mm,11.2g)(Ag 625 Cu 375)

2 DEM(1951)(25.5mm,1.87mm,7g)

2 DEM(1951-71)(26.75mm,1.79mm,7g)

2 DEM(1969-87)(26.75mm,1.79mm,7g)

2 DEM(1970-87)(26.75mm,1.79mm,7g)

2 Mark (1979-1993) Schumacher

2 DEM(1988-97)(26.75mm,1.79mm,7g)

2 DEM(1990-97)(26.75mm,1.79mm,7g)

2 DEM(1994-97)(26.75mm,1.79mm,7g)

1 DEM(1950-97)(23.5mm,1.75mm,5.5g)

50 pfennig(1949)(20mm,1.58mm,3.5g)

50 pfennig(1972+)(20mm,1.58mm,3.5g)

10 pfennig(1949)(21.5mm,1.7mm,4g)

10 pfennig(1950+)(21.5mm,1.7mm,4g)

5 pfennig(1949)(18.5mm,1.7mm,3g)

5 pfennig(1950+)(18.5mm,1.7mm,3g)

2pfennig(1950-68)(19.25mm,1.52mm,3.25g)

2 pfennig(1969+)(19.25mm,1.52mm,2.9g)

1 pfennig(1948-49)(16.5mm,1.38mm,2g)

1 pfennig(1950+)(16.5mm,1.38mm,2g)