SERBIA and MONTENEGRO

(dinar = 100 paras)

26-CSD

Text Box: 	Между  1945 и 1992 са издадени 12 серии с 67 деноминации банкноти в Югославия.
	През 1993, по време на хиперинфлацията се пускат банкноти с номинал до 500,000,000,000 динара).
	(24.1.1994) - 1 нов динар = 1 Германска марка (в употреба до 2000).
	(2000-2002) - dinars Yugoslavia (в употреба до 31.12.2006).
	(2003+) - dinars Serbia (в обръщение).
Text Box: лимити за вход / изход
	чужда валута :
  вход: свободно до еквивалент на 10 000 EUR, декларация, ако повече
  изход: същото
	местна валута :
  вход,:свободно до еквивaлент на 10 000 EUR (?)
 изход: същото

Банкноти в обръщение(2003+)(SRBIJE)

Банкноти извън обръщение-JUGOSLAVIJE (не се обменят вече!!!)

Обменяха се до 31.12.2012 !!

Монети в обръщение (2003+подобни с различни портрети)

по-стари (Yugoslavia) Монети се обменяха до 31.12.2012 !!!!

Oval: курс в лева

Обменяха се до 31.12.2012 !!

Обменяха се до 31.12.2012 !!

 

Емисии банкноти и монети, които купуваме

Куп / Пр

% от фиксинг

Валидни до:

Банкноти

dinar 5 000, 2 000, 1 000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 (2003+) (SRBIJE)

xx / xx %

в обръщение

dinar 1 000, 200, 100, 50, 20, 10 (2000,1 - JUGOSLAVIJE) от 1.1.2007-извън обръщение !!

НЕ !!

не се обменят!

dinar 5000 (2002 - JUGOSLAVIJE)от 1.3.2006 - извън обръщение !!)

по-старите динари (преди 2000) не се обменят!!!

 

 

 

Монети

dinar 20, 10, 5, 2, 1 (2003,05)

xx / xx %

в обръщение

dinar 5, 2, 1, 0.5 (1994, 1996, 2000, 2002) Yugoslavia

НЕ !!

не се обменят!

Площ

(кв км)

Население(2005)

Етнос / Език

Етнос / религия

Продължит. на живота

БВП/човек($) (място в света)

Serbs 62.6%

102 350

10 829 175

Albanians 16.5 %

Orthodox 65 %

male 72.15

2004 : 4 858 (106)

Belgrade 1 285 200

Montenegrins 5 %

Islam 19 %

female 77.51

2005 : 2 600 (166)

Pristina 204 500

Hungarian 3.3 %

Roman Catholic 4 %

 

 

500 dinar (2004,07,11,12 подобни)

200 dinar (2005,11,13 подобни)

100 dinar (2003,4,6,12,13 подобни)

50 dinar (2005,11,14 подобни)

20 dinar (2006,11,13 подобни)

10 dinar (2006,11,13 подобни)

5 000 dinar (2002)(131*62mm)

1 000 dinar (20.9.2001)(151*72mm)

200 dinar (31.5.2001)(147*70mm)

100 dinar (15.12.2000)(143*68mm)

50 dinar (15.12.2000)(139*66mm)

20 dinar (15.12.2000)(135*64mm)

10 dinar (31.5.2001)(131*62mm)

5 000 dinar (2003, 10, 16 подобни)

2 000 dinar (2011, 2012 подобни)

1 000 dinar (2003,06,11 подобни)

20 dinar (2009)

(28mm,9g)

20 dinar (2007)

(28mm,9g)

20 dinar (30.6.2006)

(26mm,9g)

20 dinar (2.7.2003)

(28mm,9g)

10 dinar (2009)

(26mm,7.77g)

10 dinar (2.7.2005,6,7)

(26mm,7.77g)

10 dinar (2.7.2003)

(26mm,7.77g)

5 dinar (2.7.2005,6,7,8,9)

(24mm,6.13g)

5 dinar (2.7.2003)

(24mm,6.23g)

2 dinar (2009)

(22mm,5.05g)

2 dinar (2006)

(22mm,5.15g)

2 dinar (2.7.2003)

(22mm,5.24g)

1 dinar (20009)

(20mm,4.20g)

1 dinar (2.7.2003)

(20mm,4.34g)

1 dinar (2.7.2005)

(20mm,4.26g)

50 paras (15.12.2000)

(18mm,3.26g)

1 dinar (1994)

(22mm,4.59g)

1 dinar (1996)

(20mm,4.17g)

1 dinar (2000,2002)

(20mm,4.32g)

2 dinar (2000,2002)

(22mm,5.25g)

5 dinar (2000, 2002))

(24mm,6.24g)